Одлука о висини уписнина на УИС-у

Управни одбор Универзитета у Источном Сарајеву је на сједници одржаној 3. октобра донио одлуку о висини уписнина за студенте првог и другог циклуса студија УИС-а за академску 2014/2015. годину.

Одлуком су, између осталог, дефинисане финансијске обавезе које су студенти првог и другог циклуса студија дужни испунити приликом уписа семестра, апсолвентског стажа, обнове студијске године и обнове апсолвентског стажа.

Одлуком је прописано да студент који сноси трошкове студија као суфинансирајући студент првог циклуса студија, стиче право да настави студије у оквиру одобреног броја који се финансира из Буџета, ако је положио све испите из претходне године студија у коју је уписан први пут.

Накнада за пријаву и одбрану дипломског рада је 100 КМ, док накнада за трошкове штампања дипломе и промоције износи 150 КМ.

Накнада за упис семестра је 40 КМ и плаћају је сви студенти првог и другог циклуса студија, без изузетка, укључујући и апослвенте.

Одлуку преузмите у прилогу!

Преузмите додатак кликом на линк.

Конкурс за међународну размјену студената

Канцеларија проректора за међународну и међууниверзитетску сарадњу Универзитета у Источном Сарајеву расписује Конкурс за међународну размјену студената и академског особља у 2014. години. На конкурс се могу пријавити само кандидати који ће размјену започети до краја календарске 2014. године, будући да од 1. јануара 2015. године на снагу ступа нови Правилник о међународној размјени студената и наставног особља.

Расписује се конкурс за суфинансирање размјене студената и академског особља Универзитета у Источном Сарајеву у 2014. години под сљедећим условима:

 • На конкурс се могу пријавити студенти првог и другог циклуса студија и академско особље Универзитета у Источном Сарајеву ради студирања и обављања студентске праксе, односно ради образовног и/или научноистраживачког, односно умјетничког рада на високошколским и/или научноистраживачким установама у иностранству за академско особље.
 • Студирање у смислу претходног става траје најмање један семестар, а највише једну академску годину, а обављање студентске праксе и научноистраживачког, односно умјетничког рада траје најмање 30 дана, а најдуже шест мјесеци.
 • Пријаве на конкурс за размјену студената и академског особља могу се поднијети за универзитете у иностранству.
 • На конкурс се могу пријавити студенти првог и другог циклуса студија и академско особље иностраних Универзитета ради студирања и обављања студентске праксе, односно ради образовног и/или научноистраживачког, односно умјетничког рада на Универзитету у Источном Сарајеву.

Уз пријаву на конкурс (пријавни образац можете преузети у прилогу и у Канцеларији проректора за међународну и међу-универзитетску сарадњу) потребно је приложити сљедећу документацију:

 • CV (краћу биографију)
 • библиографију,
 • потврду о запослењу (за академско особље)
 • увјерење о уписаној години студија и положеним испитима (за студенте)
 • мотивацијско писмо,
 • писмо препоруке,
 • позивно писмо,
 • уговор о учењу на универзитетима у иностранству (за студенте)-опционо
 • уговор и/или (позивно писмо) о научноистраживачком/умјетничком раду и план истраживања/рада (за наставнике/сараднике)
 • потребна финансијска средства за финансирање смјештаја и боравка
 • учешће у финансирању универзитета/института на којем се студира односно обавља пракса и научноистраживачки/умјетнички рад

Уз приложену неопходну документацију потребно је познавање енглеског језика, или језика земље у којој би кандидат боравио.

Пријаве на конкурс са потребном документацијом  подносе се  у року од 10 (десет) дана од дана објављивања конкурса на адресу:

Универзитет у Источном Сарајеву – Ректорат
Канцеларија проректора за међународну и међууниверзитетску сарадњу улица Вука Караџића број 30
71123 Источно Сарајево са назнаком „Пријава на конкурс“

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

Потпуне и благовремене пријаве на конкурс разматра Комисија.

Комисија сачињава ранг листу пријављених кандидата и доставља приједлог Министарству просвјете и културе Републике Српске на одлучивање у складу са одредбама Правилника о суфинасирању међународне размјене студената и академског особља.

Износ средстава суфинансирања које додјељује Министарство просвјете и културе Републике Српске за сваки појединачни случај не може прелазити 80% од укупног износа утврђених трошкова за студенте, односно 50% од укупног износа утврђених трошкова за академско особље.

Сви пријављени кандидати биће обавјештени о резултатима конкурса најкасније у року од 7 (седам) дана од дана доношења одлуке Министра за просвјету и културу РС.

Кандидати који буду одабрани за суфинансирање размјене дужни су Министарству просвјете и културе Републике Српске доставити број банковног рачуна на који ће бити уплаћена средства.

Конкурс је објављен на web сајту Универзитета: www.ues.rs.ba и на огласним плочама Организационих јединица Универзитета.

Рок за подношење пријаве на конкурс се рачуна од дана објављивања истог на web сајту Универзитета.

За све потребне информације контактирати стручну службу Канцеларије проректора за међународну и међууниверзитетску сарадњу на тел. +387 57 320 330 или на e-mail адресуiroffice@ues.rs.ba

Преузмите додатак кликом на линк.

Свечани пријем студената прве године

Свечаним пријемом који је одржан 6. октобра 2014. године у амфитеатру Факултета за производњу и менаџмент,  дочекана је нова генерација студената уписаних на основне студије. Декан Факултета проф. др Душан Јокановић у свом обраћању пожелио је студентима успјешну академску годину, истакавши да су се опредјелили за сложену и одговорну професију. Поред декана бруцошима су се обратили и продекан за наставу и студентска питања доц. др Обрад Спаић као и продекан за научно – истраживачку дјелатност и предузетништво доц др Љерка Јефтић.

 

Пријем бруцоша 2014/15

Посјета др. Бојана Лалића

Данас је  Факултет за производњу и менаџмент посјетио др. Бојан Лалић директор департмана за индустријско инжењерство и менаџмент са Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду. Током званичне посјете др Бојан Лалић је разговарао са менаџментом факултета о будућој сарадњи у оквиру наставног и научноистраживачког процеса а све у оквиру општег споразума о међууниверзитетској сарадњи између Универзитета у Источном Сарајеву и Универзитета у Новом Саду. Посебан акценат је дат на сарадњу у научноистраживачким пројектима.

 

посјета др Бојана Лалића

Обавјештење о почетку наставе

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Према академском календару Универзитета у Источном Сарајеву настава на Факултету за производњу и менаџмент Требиње почиње у понедељак, 06.10.2014. године према распореду наставе.
Свечани почетак наставе за студенте прве године одржаће се 06.10.2014. године са почетком у 8.00 часова.

 

СТУДЕНТСКА СЛУЖБА

 

Требиње, 01.10.2014. године

 

РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА И ВЈЕЖБИ (зимски семестар школске 2014/2015) можете преузети на следећем линку.

Ноћ истраживача

У петак, 26. септембра 2014. г. са почетком у 16.00 часова на Факултету за производњу и менаџмент у Требињу одржана је  манифестација под називом „Ноћ истраживача“ у организацији министарства науке и технологије Владе Републике Српске. Манифестацију је посјетило преко 300 посјетилаца свих узраста. Центрлано предавање одржао је министар науке и технологије Републике Српске Јасмин Комић.

Улагање у науку је инвестиција за будућност и веома је важна за развој и добробит човјечанства, рекао је вечерас у Требињу министар науке и технологије Републике Српске Јасмин Комић отварајући манифестацију „Ноћ истраживача“.

Комић је рекао да се организовањем манифестације „Ноћ истраживача“ жели послати порука да је Влада Републике Српске опредијељена за научно-технолошки развој.

„Увјерен сам да иноваторима треба пружати још већу подршку, јер будућност свијета је у иновацијама“, рекао је Комић, напомињући да оне земље које имају највећи број истраживача нису и најиновативније.

Он је истакао да наука представља тежак, мукотрпан и неизвјестан посао, али уједно и занимљив и креативан, те једини који може да понуди одређена рјешења за бројним изазовима са којима је човјечанство суочено – од демографских промјена, економских, социјалних, климатских, еколошких и других.

Указујући на велики значај развоја науке, Комић је напоменуо да ће ове године у свијету за истраживање и развој, односно за науку, бити издвојено око 1,6 трилиона долара.

Он је изразио наду да ће иноватори у Републици Српској све више долазити до изражаја, подсјећајући да постоји неколико манифестација у Српској гдје се млади могу доказати, од којих је навео „Иност младих“, те такмичење за најбољу иновацију које се традиционално организује, чиме се подстиче иновација и издвајају одређена средства.

„Наравно да треба више средстава за њихов одлазак на различите сајмове и изложбе, али оно што је посебан проблем је комерцијализација тих иновација“, рекао је Комић.

Министар Комић великом броју студената одржао је предавање о теми „Улагање у истраживање и развој – инвестиција за будућност“.

Декан Факултета за производњу и менаџмент у Требињу Душан Јокановић је истакао да је „Ноћ истраживача“ веома битна манифестација којој присуствује више од 300 дјеце из основних и средњих школа, те факултета.

„Веома је важно да наука буде доступна свима, да не буде дискреционо право Универзитета и професора, а с друге стране морамо послати јасну поруку да се од најмлађих узраста сије то сјеме истраживачког рада“, рекао је Јокановић и додао да се на тај начин може допринијети напретку и бољитку друштва у цјелини.

Он је напоменуо да ће, осим предавања о актуелним научним темама, посјетиоци „Ноћи истраживача“ моћи да виде уживо занимљиве хемијске експерименте, као што су невидљиво огледало, хемијски камелеон и друге, IT lampu уз помоћ које се разговара са рачунаром, могућности 3D штампача, софтвер за конверзију текста у говор, те да телескопом посматрају звијезде, а биће приказан и важан софтвер за помоћ слијепим лицима.

Манифестацију „Ноћ истраживача“, која се одржава трећи пут у Требињу, организовало је Министарство науке и технологије Републике Српске.

 

Noc istrazivaca 2014

Ноћ истраживача

 

У петак, 26. септембра 2014. г. са почетком у 16.00 часова на Факултету за производњу и менаџмент у Требињу одржаће се манифестација под називом „Ноћ истраживача“ у организацији министарства науке и технологије Владе Републике Српске.

 

Програм манифестације:

 

1. Предавање:

 • „Каква нас клима чека у будућности?“ – проф. др Горан Трбић; Природно-математички факултет, Универзитет у Бањој Луци

2. Предавање:

 • „Улагање у истраживање и развој: Инвестиција за будућност“ – проф. др Јасмин Комић, министар науке и технологије

3. Предавање:

 • „Коришћење енергије – Постоји ли други начин?“ – Данијела Кардаш, Машински факултет, Универзитет у Бањој Луци

4. Представљање пројекта:

 • „Како можемо помоћи слијепим људима“ – Софтвер за конверзију текста у говор, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду и Универзитет у Источном Сарајеву

5. Одштампај своју будућност:

 • „Представљање могућности 3D скенера и штампача“ – Факултет за производњу и менаџмент, Требиње, Универзитет у Источном Сарајеву

6. Представљање:

 • IT лампа – разговарајте са рачунаром

7. Изложба:

 • О математици
 • Историја роботике – Центар за промоцију науке, Београд
 • О Михајлу Пупину – Савез иноватора Републике Српске

8. Експерименти:

 • Невидљиво огледало, хемијски камелеон, слоновска паста за зубе и хемијски коктели – Технолошки факултет, Зворник

9. Истражујемо:

 • Гледање звијезда кроз телескоп

 

Poster noc istrazivaca

Посјета Професора Вјечеслава Јурка

Факултет за производњу и менаџмент данас је угостио професора Вјечеслава Јурка. Професор Јурко долази са Катедре за математичку физику и нумеричку анализу Универзитета у Саратову (Русија), а тренутно је у посјети Универзитету у Источном Сарајеву. Подручје интереса професора Јурка су диференцијалне једначине, математичка физика, сектрална теорија и инверзни проблеми. Од 1991. године обавља функцију Шефа катедре за математичку физику и нумеричку анализу на Универзитету у Саратову. До данас је објавио више од 5 монографија и преко 113 научних радова.

Професор Јурко састао се са руководством и наставницима Факултета за производњу и менаџмент и том приликом разговарао о научно-истраживачком раду и могућностима сарадње између два универзитета.

 

 

Predavanje Profesora Jurka

Упис 2014/2015. – Трећи уписни рок

КОНКУРС

за упис студената у прву годину првог циклуса студија на Факултету за производњу и менаџмент Требиње у трећем уписном року академске 2014/2015. године

У академској 2014/2015. години Факултет за производњу и менаџмент Требиње на први циклус студија у трећем уписном року уписује 6 кандидата који се финансирају из буџета Републике Српске на студијске програме:

– Индустријски менаџмент
– Индустријско инжењерство за енергетику

Општи услов је завршено четворогодишње средњошколско образовање.

Пријављивање кандидата почиње 09.09.2014. године, а завршава 19.09.2014. године (пријем докумената се врши сваки радни дан).

Полагање пријемног испита из математике обавиће се 22.09.2014. године са почетком у 9.00 часова.

Објављивање резултата конкурса је до 23.09.2014. године до 14.00 часова.

Упис примљених кандидата почиње 24.09.2014. године, а завршава се 26.09.2014. године.

Приликом пријављивања на конкурс кандидати су дужни поднијети пријаву и приложити сљедећа документа, и то:

1. Извод из матичне књиге рођених;
2. Оригинална свједочанства о завршеним разредима средњег образовања;
3. Оригинал диплому о положеном матурском односно завршном испиту;
4. Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита.

Накнада за техничке услуге и директне материјалне трошкове у вези са полагањем пријемног испита износи 60,00 КМ. Инструкције о уплати кандидати могу добити у Студентској служби Факултета за производњу и менаџмент Требиње.

Кандидати су обавезни да на полагање испита понесу личну карту или пасош.

Детаљније информације могу се  добити на телефоне број 059/240-654 и 059/490-654.

 

 fpm plakat cirilica_treci upisni rok