др Благоје Шупић – предавање

У складу са чланом 7. Правилника о поступку и условима избора академског особља Универзитета у Источном Сарајеву, дана 04.03.2014. године са почетком у 10.00 часова у амфитеатру Факултета биће одржано предавање кандидата др Благоја Шупића, под називом „Потенцијали енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије у Републици Српској“, по расписаном конкурсу објављеном у дневном листу Глас Српске од 31.12.2013. године за ужу научну област Међудисциплинарне друштвене науке.
Кандидат ће предавање изложити пред Комисијом коју је именовало Научно-наставно вијеће Факултета за производњу и менаџмент Требиње, Одлуком број: 02-04/14 од 17.02.2014. године, у саставу:
1. Академик проф. др Пантелија Дакић, предсједник Комисије,
2. Проф. др Раде Иванковић, члан Комисије,
3. Доц. др Душан Јокановић, члан Комсије.

Требиње, 26.02.2014. године

ДЕКАН
Доц. др Душан Јокановић

Одбрана рада – Бранкица Чомић

Дана 24.02.2014. године (понедељак) са почетком у 12.00 часова у амфитеатру Факултета за производњу и менаџмент Требиње одржаће се јавна одбрана завршног рада на првом циклусу студија кандидата БРАНКИЦЕ ЧОМИЋ на тему: „ИНЖЕЊЕРИНГ ПРОЦЕСА ПРОИЗВОДЊЕ“.

Кандидат ће завршни рад бранити  пред Комисијом у саставу од три члана, и то:
1.    Доц. др Петар Иванковић – предсједник,
2.    Доц. др Обрад Спаић – ментор,
3.    Доц. др Тамара Гвозденовић – члан.

Завршни рад се може погледати у библиотеци Факултета за производњу и менаџмент Требиње сваким радним даном од 8.00 – 15.00 часова.

Одбране радова – Јована Колак

Дана 21.02.2014. године (петак) са почетком у 12.00 часова у амфитеатру Факултета за производњу и менаџмент Требиње одржаће се јавна одбрана завршног рада на првом циклусу студија кандидата ЈОВАНЕ КОЛАК на тему: „САВРЕМЕНИ СИСТЕМИ У ПЛАНИРАЊУ ПРОИЗВОДЊЕ“.

Кандидат ће завршни рад бранити  пред Комисијом у саставу од три члана, и то:
1. Проф. др Раде Иванковић – предсједник,
2. Доц. др Обрад Спаић – ментор,
3. Доц. др Жељко Ратковић – члан.

Завршни рад се може погледати у библиотеци Факултета за производњу и менаџмент Требиње сваким радним даном од 8.00 – 15.00 часова.

Одбрана завршног рада – Бојана Аћимовић

Дана 19.02.2014. године (сриједа) са почетком у 13.00 часова у амфитеатру Факултета за производњу и менаџмент Требиње одржаће се јавна одбрана завршног рада на првом циклусу студија кандидата БОЈАНЕ АЋИМОВИЋ на тему: „ЗНАЧАЈ ПРЕДВИЂАЊА У ПЛАНИРАЊУ КАПАЦИТЕТА“.

Кандидат ће завршни рад бранити  пред Комисијом у саставу од три члана, и то:
1.Доц. др Душан Јокановић – предсједник,
2.Доц. др Обрад Спаић – ментор,
3.Проф. др Илинка Унковић – члан.

Завршни рад се може погледати у библиотеци Факултета за производњу и менаџмент Требиње сваким радним даном од 8.00 – 15.00 часова.

Основе конструисања уз рачунарску подршку

Обавјештавају се студенти да се одлаже завршни испит из предмета „ОСНОВЕ КОНСТРУИСАЊА УЗ РАЧУНАРСКУ ПОДРШКУ“ код проф. др Јанка Јовановића, који је био планиран за 14.02.2014. године. О новом термину испита студенти ће бити благовремено обавјештени.

СТУДЕНТСКА СЛУЖБА
Требиње, 13.02.2014. године

Изборни предмети

Обавјештавају се студенти четврте године, да у љетном семестру школске 2013/14. године, као изборни предмет, могу изабрати један од сљедећих предмета.

Редни број

Назив предмета

Одговорни наставник/сарадник

1.

Истраживање тржишта Проф. др Раде Иванковић, ред. проф
Mр Мирјана Миљановић

2.

Случајни процеси Проф. др Душан Јокановић
Марина Зиројевић

3.

Kомпјутерски интегрисана производња Доц. др Обрад Спаић
Мр Мирјана Миљановић

4.

Пројектовање система квалитета Доц. др Петар Иванковић
Мр Мирјана Миљановић

5.

Процесне машине и уређаји Доц. др Ранко Антуновић
Мр Радослав Вучуревић

 

За предмет који желе слушати студенти треба да се пријаве у Студентску службу најкасније до уторка 11.02.2014. године.

 

Требиње, 06.02.2014. године

Актуелни пројекти

projects

Актуелни пројекти који се реализују на Факултету су:

  1. Примjена динамичког софтвера Cinderella у научно-техничким истраживањима, математици и образовању

Реализовани пројекти:

  1. „Ефикасност обраде тешкообрадљивих материјала (каљених челика) алатима од брзорезног челика произведеног металургијом праха“,
  2. „Моделирање стања алата (завојних бургија) примјеном вјештачке интелигенције“,
  3. „Развој CAD система за пројектовање алата за израду жљебова завојних бургија“

Пројекте суфинансира Министарство науке и технологије Републике Српске.

У току 2013.године, у склопу „Подршке техничкој култури и иноваторству“  Министарство цивилних послова БиХ суфинансира реализацију пројекта

„Израда пројектне документације и прототипа носача сочива за наочале“

чији је носилац Факултет у партнерству са неколико институција и удружења из Источне Херцеговине.

Лабораторијском опремом набављеном за потребе Факултета у оквиру пројекта “Модернизација Универзитета у Источном Сарајеву“, опремљено је шест лабораторија:

  1. Лабораторија за савремену производњу
  2. CNC учионица
  3. CNC лабораторија
  4. Мјерна лабораторија
  5. Лабораторија за микроскопску анализу
  6. Сала за конференције на даљину

Основна намјена наведене лабораторијске опреме је обука студената I и II циклуса студија кроз извођење лабораторисјких вјежби, израду магистарских/мастер радова, докторских дисертација, као и за научно-истраживачки рад наставника и сарадника из својих научних области. Лабораторијска опрема могућава пружање услуга из области развоја производа и технологије примјер чега је успостављена сарадња између Факултета и предузећа Орао, а.д. Бијељина чиме је успостављена функционална веза између науке и привреде.

 

Одбрана завршног рада – Свелана Џуџа

Дана 10.02.2014. године (понедељак) са почетком у 12.00 часова у амфитеатру Факултета за производњу и менаџмент Требиње одржаће се јавна одбрана завршног рада на првом циклусу студија кандидата СВЕТЛАНЕ ЏУЏА на тему: „ПРОЦЕС СТРАТЕШКОГ МЕНАЏМЕНТА СА ПОСЕБНИМ ОСВРТОМ НА МЈЕШОВИТИ ХОЛДИНГ ЕЛЕКТОРПРИВРЕДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А.Д. ТРЕБИЊЕ“ .

Кандидат ће завршни рад бранити пред Комисијом у саставу од три члана, и то:

1. Доц. др Тамара Гвозденовић – предсједник,

2. Проф. др Илинка Унковић – ментор,

3. Мр Мирјана Миљановић – члан.

Завршни рад се може погледати у библиотеци Факултета за производњу и менаџмент Требиње сваким радним даном од 8.00 – 15.00 часова.