Конкурс за упис на други циклус студија

КОНКУРС


за упис студената у прву годину другог циклуса студија у првом уписном року академске 2014/2015. године на Факултету за производњу и менаџмент Требиње

У академској 2014/2015. години Факултет за производњу и менаџмент Требиње на други циклус студија, у првом уписном року, уписује 10 кандидата на студијски програм Индустријски менаџмент – који се финансирају из Буџета Републике Српске.

Кандидат за упис дужан је поднијети пријаву и приложити сљедећа документа и то:

Извод из матичне књиге рођених;
Оригинал или овјерену копију дипломе о завршеном I циклусу студија;
Увјерење о положеним испитима;
Доказ о уплати за полагање пријемног испита.

Пријављивање кандидата почиње од 24.09.2014. године, а завршава се 30.09.2014. године (пријем докумената се врши сваки радни дан).
Полагање пријемног испита обавиће се 01.10.2014. године са почетком у 9,00 часова.
Објављивање резултата пријемног испита је до 03.10.2014. године до 14,00 часова.
Упис примљених кандидата почиње 06.10.2014. године, а завршава се 08.10.2014. године.

Накнада за техничке услуге и директне материјалне трошкове у вези са полагањем пријемног испита износи 60,00 КМ. Инструкције о уплати кандидати могу добити у Студентској служби Факултета за производњу и менаџмент Требиње.

Кандидати су обавезни да на полагање испита понесу личну карту или пасош.
Детаљније информације могу се добити на телефоне број 059/240-654 и 059/490-654.

Студентска служба Факултета

Требиње, 24.09.2014. године

Одбрана рада – Милан Борковић

Дана 29.09.2014. године са почетком у 11.00 часова, одржаће се јавна одбрана студијског истраживачког рада на основу Завршног  рада на другом циклусу студија, кандидата Милана Борковића.                         

СТУДЕНТСКА СЛУЖБА

Упис 2014/2015. – други уписни рок

У понедјељак, 25. августа почиње пријем докумената за други уписни рок на Факултету за производњу и менаџмент, и трајаће до петка, 29. августа.

У академској 2014/2015години Факултет за производњу и менаџмент Требиње на први циклус студија у другом уписном року уписује 21. кандидата који се финансирају из буџета Републике Српске  на студијске програме:

– Индустријски менаџмент

– Индустријско инжењерство за енергетику

Полагање пријемног испита из математике обавиће се 01.09.2014. године са почетком у 9.00 часова.