Упис на други циклус студија – други рок

КОНКУРС

за упис студената у прву  годину   другог циклуса студија

у другом уписном року академске 2014/2015. године

на Факултету за производњу и менаџмент Требиње

 

У академској 2014/2015. години Факултет за производњу и менаџмент Требиње на други циклус студија, у другом уписном року, уписује 5 кандидата на студијски програм Индустријски менаџмент – категорија суфинансирање.

Кандидат за упис дужан је поднијети пријаву и приложити сљедећа документа и то:

 

  1. Извод из матичне књиге рођених;
  2. Оригинал или овјерену копију дипломе о завршеном I циклусу студија;
  3. Увјерење о положеним испитима;
  4. Доказ о уплати за полагање пријемног испита.

 

Пријављивање кандидата почиње од 28.11.2014. године, а завршава се 01.12.2014. године (пријем докумената се врши сваки радни дан).

Полагање пријемног испита обавиће се 02.12.2014. године са почетком у 9,00 часова.

Објављивање резултата пријемног испита је до 03.12.2014. године до 14,00 часова.

Упис примљених кандидата почиње 04.12.2014. године, а завршава се 05.12.2014. године.

 

Накнада  за техничке услуге и директне материјалне трошкове у вези са полагањем пријемног испита износи 60,00 КМ. Инструкције о уплати кандидати могу добити у Студентској служби Факултета за производњу и менаџмент Требиње.

 

Кандидати су обавезни да на полагање испита понесу личну карту или пасош.

Детаљније информације могу се погледати на сајту Факултета www.fpmtrebinje.com или добити на телефоне број 059/240-654 и 059/490-654.

 

Студентска служба Факултета

 

Требиње, 27.11.2014. године

Конкурс за упис на други циклус студија

КОНКУРС


за упис студената у прву годину другог циклуса студија у првом уписном року академске 2014/2015. године на Факултету за производњу и менаџмент Требиње

У академској 2014/2015. години Факултет за производњу и менаџмент Требиње на други циклус студија, у првом уписном року, уписује 10 кандидата на студијски програм Индустријски менаџмент – који се финансирају из Буџета Републике Српске.

Кандидат за упис дужан је поднијети пријаву и приложити сљедећа документа и то:

Извод из матичне књиге рођених;
Оригинал или овјерену копију дипломе о завршеном I циклусу студија;
Увјерење о положеним испитима;
Доказ о уплати за полагање пријемног испита.

Пријављивање кандидата почиње од 24.09.2014. године, а завршава се 30.09.2014. године (пријем докумената се врши сваки радни дан).
Полагање пријемног испита обавиће се 01.10.2014. године са почетком у 9,00 часова.
Објављивање резултата пријемног испита је до 03.10.2014. године до 14,00 часова.
Упис примљених кандидата почиње 06.10.2014. године, а завршава се 08.10.2014. године.

Накнада за техничке услуге и директне материјалне трошкове у вези са полагањем пријемног испита износи 60,00 КМ. Инструкције о уплати кандидати могу добити у Студентској служби Факултета за производњу и менаџмент Требиње.

Кандидати су обавезни да на полагање испита понесу личну карту или пасош.
Детаљније информације могу се добити на телефоне број 059/240-654 и 059/490-654.

Студентска служба Факултета

Требиње, 24.09.2014. године

Упис 2014/2015. – Трећи уписни рок

КОНКУРС

за упис студената у прву годину првог циклуса студија на Факултету за производњу и менаџмент Требиње у трећем уписном року академске 2014/2015. године

У академској 2014/2015. години Факултет за производњу и менаџмент Требиње на први циклус студија у трећем уписном року уписује 6 кандидата који се финансирају из буџета Републике Српске на студијске програме:

– Индустријски менаџмент
– Индустријско инжењерство за енергетику

Општи услов је завршено четворогодишње средњошколско образовање.

Пријављивање кандидата почиње 09.09.2014. године, а завршава 19.09.2014. године (пријем докумената се врши сваки радни дан).

Полагање пријемног испита из математике обавиће се 22.09.2014. године са почетком у 9.00 часова.

Објављивање резултата конкурса је до 23.09.2014. године до 14.00 часова.

Упис примљених кандидата почиње 24.09.2014. године, а завршава се 26.09.2014. године.

Приликом пријављивања на конкурс кандидати су дужни поднијети пријаву и приложити сљедећа документа, и то:

1. Извод из матичне књиге рођених;
2. Оригинална свједочанства о завршеним разредима средњег образовања;
3. Оригинал диплому о положеном матурском односно завршном испиту;
4. Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита.

Накнада за техничке услуге и директне материјалне трошкове у вези са полагањем пријемног испита износи 60,00 КМ. Инструкције о уплати кандидати могу добити у Студентској служби Факултета за производњу и менаџмент Требиње.

Кандидати су обавезни да на полагање испита понесу личну карту или пасош.

Детаљније информације могу се  добити на телефоне број 059/240-654 и 059/490-654.

 

 fpm plakat cirilica_treci upisni rok

Упис 2014/2015. – Други уписни рок

Данас је у 9 часова у амфитеатру ФПМ почео квалификациони испит у другом уписном року за упис на прву годину студија школске 2014/2015. године на којем кандидати полажу тест из Математике.

У академској 2014/2015години Факултет за производњу и менаџмент Требиње на први циклус студија у другом уписном року уписује 21. кандидата који се финансирају из буџета Републике Српске  на студијске програме:

  •  Индустријски менаџмент
  •  Индустријско инжењерство за енергетику

Резултати ће бити објављени благовремено на огласној табли и сајту Факултета.

 

Упис 2014/2015 - други уписни рок

Упис 2014/2015. – други уписни рок

У понедјељак, 25. августа почиње пријем докумената за други уписни рок на Факултету за производњу и менаџмент, и трајаће до петка, 29. августа.

У академској 2014/2015години Факултет за производњу и менаџмент Требиње на први циклус студија у другом уписном року уписује 21. кандидата који се финансирају из буџета Републике Српске  на студијске програме:

– Индустријски менаџмент

– Индустријско инжењерство за енергетику

Полагање пријемног испита из математике обавиће се 01.09.2014. године са почетком у 9.00 часова.

Упис 2014/2015. – Други уписни рок

КОНКУРС 

за упис студената у прву  годину  првог  циклуса студија на Факултету за производњу и менаџмент Требиње у другом уписном року академске 2014/2015. године

У академској 2014/2015. години Факултет за производњу и менаџмент Требиње на први циклус студија у другом уписном року уписује 21. кандидата који се финансирају из буџета Републике Српске  на студијске програме:

– Индустријски менаџмент

– Индустријско инжењерство за енергетику

 

Општи услов је завршено четворогодишње средњошколско образовање.

Пријављивање кандидата почиње 25.08.2014. године, а завршава 29.08.2014. године (пријем докумената се врши сваки радни дан).

Полагање пријемног испита из математике обавиће се 01.09.2014. године са почетком у 9.00 часова.

Објављивање резултата конкурса је до 05.09.2014. године до 14.00 часова.

Упис примљених кандидата почиње  08.09.2014. године, а завршава се 12.09.2014. године.

Приликом пријављивања на конкурс кандидати су дужни поднијети пријаву и приложити сљедећа  документа, и то:

  1. Извод из матичне књиге рођених;
  2. Оригинална свједочанства о завршеним разредима средњег образовања;
  3. Оригинал диплому о положеном матурском односно завршном испиту;
  4. Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита.

 

Накнада  за техничке услуге и директне материјалне трошкове у вези са полагањем пријемног испита износи 60,00 КМ. Инструкције о уплати кандидати могу добити у Студентској служби Факултета за производњу и менаџмент Требиње.

Кандидати су обавезни да на полагање испита понесу личну карту или пасош.

Конкурс за упис студената у прву годину другог циклуса студија у академској 2014/2015. години на јавним високошколским установама Републике Српске биће расписан у септембру 2014. године.

Детаљније информације могу се  добити на  бројeве телефона:  059/240-654 и 059/490-654.

 

 

fpm plakat cirilica