Данијела Пашић

Образовни степен: Дипломирани Инжењер за производњу и менаџмент

Година дипломирања: 2008. год.

Кућни број телефона:      Мобилни: 065/774-216     e-mail: danijela2005@zahoo.com   Факс: 

Послодавац:      Радно мјесто:

Адреса на послу:    Телефон на послу:     Факс на послу: 

Подручје интереса:

Бранко Грчић

Образовни степен: Дипломирани Инжењер за производњу и менаџмент

Година дипломирања: 2013. год.

Кућни број телефона: 059/472-073    Мобилни: 065/626-203   e-mail: bgrcic81@gmail.com   Факс: 

Послодавац: Нова банка ад       Радно мјесто: Шеф Експозитуре

Адреса на послу: Стојана Ковачевића, 8.   Телефон на послу: 059/470-020  Факс на послу: 059/470-140

Подручје интереса:

Жења Вујовић

Образовни степен: Дипломирани Инжењер за производњу и менаџмент

Година дипломирања: 2008. год.

Кућни број телефона: 059/472-813    Мобилни: 065/429-266   e-mail: zenjavujovic@yahoo.com   Факс: 

Послодавац:        Радно мјесто:

Адреса на послу:    Телефон на послу:     Факс на послу: 

Подручје интереса:

Саша Тришић

Образовни степен: Дипломирани Инжењер за производњу и менаџмент

Година дипломирања: 2008. год.

Кућни број телефона:        Мобилни: 065/698-116    e-mail: trisicsasa777@yahoo.com   Факс: 

Послодавац: РиТе Гацко      Радно мјесто: Инжењер за заваривање

Адреса на послу: Грачаница б.б.   Телефон на послу:     Факс на послу: 

Подручје интереса:

Маја (Ђурица) Ћоровић

Образовни степен: Дипломирани Инжењер за производњу и менаџмент

Година дипломирања: 2007. год.

Кућни број телефона059/227-772     Мобилни: 065/472-851    e-mail:majacorovic2@gmail.com  Факс: 

Послодавац: ОШ „Петар Петровић Његош“    Радно мјесто: Наставник

Адреса на послу: Билећа б.б. Телефон на послу: 059/370-166    Факс на послу: 

Подручје интереса:

Радмила (Маврак) Милидраговић

Образовни степен: Дипломирани Инжењер за производњу и менаџмент

Година дипломирања: 2007. год.

Кућни број телефона:        Мобилни: 065/752-076     e-mail: r.mavrak@yahoo.com   Факс: 

Послодавац:        Радно мјесто:

Адреса на послу:     Телефон на послу:      Факс на послу: 

Подручје интереса: информатика и програмирање

Мика (Слијепчевић) Хамовић

Образовни степен: Дипломирани Инжењер за производњу и менаџмент

Година дипломирања: 2007. год.

Кућни број телефона: 059/225-588     Мобилни: 065/213-946    e-mail: mika.hamovic@gmail.com   Факс: 

Послодавац:        Радно мјесто:

Адреса на послу:    Телефон на послу:     Факс на послу:

Подручје интереса:

Бојан Бјелогрлић

Образовни степен: Дипломирани Инжењер за производњу и менаџмент

Година дипломирања: 2007. год.

Кућни број телефона: +381117138011   Мобилни: +381643824809  e-mail: bjelogrlic@gmail.com   Факс: 

Послодавац:      Радно мјесто: Координатор логистике

Адреса на послу:       Телефон на послу:      Факс на послу:  

Подручје интереса: Логистика

Гојко Крунић

Образовни степен: Магистар наука

Година дипломирања: 2006. год.

Кућни број телефона: 059/621-285     Мобилни: 065/322-007    e-mail: gojkokrunic@gmail.com   Факс: 

Послодавац: Универзитет у Источном Сарајеву, ФПМ Требиње    Радно мјесто: Виши асистент

Адреса на послу: Степе Степановића б.б. Телефон на послу: 059/240-654  Факс на послу: 

Подручје интереса:

Данијела (Весић) Шакота

Образовни степен: Дипломирани Инжењер за производњу и менаџмент

Година дипломирања: 2013. год.

Кућни број телефона:        Мобилни: 065/594-739      e-mail: daca.bato@gmail.com   Факс: 

Послодавац: Врховни суд РС      Радно мјесто: Судски полицајац

Адреса на послу: Соколска, 1.   Телефон на послу: 059/245-380    Факс на послу: 059/245-380

Подручје интереса: људски ресурси