Милица (Мандић) Банђур

Образовни степен: Дипломирани Инжењер за производњу и менаџмент

Година дипломирања: 2004. год.

Кућни број телефона059/240-025     Мобилни: 065/163-670     e-mail: milicazeljko@gmail.com   Факс: 

Послодавац: „Поште Српске“ АД РЈ за поштански саобраћај Требиње     Радно мјесто: Контролор у пошти

Адреса на послу: Српска, 2.    Телефон на послу: 059/279-008     Факс на послу: 

Подручје интереса:

Дарко Ковач

Образовни степен: Магистар наука

Година дипломирања: 2006. год.

Кућни број телефона0038240235033   Мобилни: 067/272-638    e-mail: darko.kovac@vodovodnk.me   Факс: 

Послодавац: ЈП „Водовод и канализација“ Никшић  Радно мјесто: Референт за развој и надзор водоводног система

Адреса на послу:  Херцеговачки пут, 4. Телефон на послу:     Факс на послу: 0038240232210

Подручје интереса: Одржавање техничких система, управљање пројектима

Жељко Пиљевић

Образовни степен: Дипломирани Инжењер за производњу и менаџмент

Година дипломирања: 2004. год.

Кућни број телефона:      Мобилни: 065/847-006      e-mail: z.piljevic@gmail.comt   Факс: 

Послодавац: Одавић д.о.о.    Радно мјесто: Референт продаје

Адреса на послу: Војводе Синђелића, 54.   Телефон на послу: 059/272-010    Факс на послу: 059/272-012

Подручје интереса: Пословни софтвер, рачунарске симулације, вјештачка интелигенција

Сенка Косјерина

Образовни степен: Дипломирани Инжењер за производњу и менаџмент

Година дипломирања: 2003. год.

Кућни број телефона:      Мобилни: 066/409-665      e-mail: s.kosjerina@yahoo.com   Факс: 

Послодавац:        Радно мјесто:

Адреса на послу:     Телефон на послу:      Факс на послу: 

Подручје интереса: Систем квалитета, организација производње, CAD

Свијетлана (Дивљан) Мандић

Образовни степен: Дипломирани Инжењер за производњу и менаџмент

Година дипломирања: 2003. год.

Кућни број телефона:      Мобилни: 065/967-337      e-mail: ceca@teol.net   Факс: 

Послодавац:      Радно мјесто:

Адреса на послу:     Телефон на послу:     Факс на послу: 

Подручје интереса: Електронске берзе, пословни софтвер, WEB апликације, графички дизајн, програмирање и математика

Илија Шиник

Образовни степен: Дипломирани Инжењер за производњу и менаџмент

Година дипломирања: 2003. год.

Кућни број телефона: 059/220-480     Мобилни: 065/442-998      e-mail: ilijasinik@gmail.com   Факс: 

Послодавац: Swisslion – ИАТ     Радно мјесто: Менаџер у набавци

Адреса на послу:Никшићки пут, 14.   Телефон на послу: 059/280-975   Факс на послу: 059/280-975

Подручје интереса:

Ранко Мандић

Образовни степен: Дипломирани Инжењер за производњу и менаџмент

Година дипломирања: 2002. год.

Кућни број телефона:      Мобилни: 065/905-344      e-mail: manda@teol.net   Факс: 

Послодавац: Електро-Херцеговина     Радно мјесто: Инжењер за софтвер

Адреса на послу: Трг Јована Рашковића, 6. Телефон на послу: 059/279-847  Факс на послу: 

Подручје интереса: Пословни софтвер, рачунарске симулације, вјештачка интелигенција

Тамара (Јанковић) Гвозденовић

Образовни степен: Доктор наука

Година дипломирања: 2000. год.

Кућни број телефона: 059/261-755    Мобилни: 066/001-063      e-mail: tamarag@teol.net   Факс: 

ПослодавацХидроелектране на Требишњици     Радно мјесто: Водећи инжењер за управљање пројектима

Адреса на послу: Обала Луке Вукаловића, 2.   Телефон на послу: 059/278-110  Факс на послу: 

Подручје интереса: Управљање пројектима, управљање ризиком, управљање квалитетом

Дејан Јанковић

Образовни степен: Магистар наука

Година дипломирања: 2001. год.

Кућни број телефона059/260-900      Мобилни: 065/498-412     e-mail: dejan_jankovic2000@yahoo.com   Факс: 

Послодавац: Админ. служба града Требиња   Радно мјесто: Шеф одсјека – Менаџер центра за услуге грађана

Адреса на послу: Вука Караџића, бр. 2   Телефон на послу: 059/273-460  Факс на послу: 059/260-742

Подручје интереса: Просторни информациони системи, Систем квалитета, Енергетска ефикасност

Марина Зиројевић

Образовни степен: Дипломирани Инжењер за производњу и менаџмент

Година дипломирања: 2010. год.

Кућни број телефона:      Мобилни: 065/353-819      e-mail: marina.zirojevic@live.com   Факс: 

Послодавац: Универзитет у Источном Сарајеву, ФПМ Требиње     Радно мјесто: Асистент

Адреса на послу: Степе Степановића, б.б. Телефон на послу: 059/240-654  Факс на послу: 

Подручје интереса: