Милан Богдановић

Образовни степен: Дипломирани Инжењер за производњу и менаџмент

Година дипломирања: 2010. год.

Кућни број телефона:        Мобилни: 065/863-046     e-mail: milanbogdanovic@yahoo.com   Факс: 

Послодавац: Raiffeisen Bank BH d.d.       Радно мјесто: Мобилни банкар

Адреса на послу:            Телефон на послу:        Факс на послу: 059/225-840

Подручје интереса: финансирање, продаја, логистика

Мирјана (Радовановић) Сушић

Образовни степен: Дипломирани Инжењер за производњу и менаџмент

Година дипломирања: 2007. год.

Кућни број телефона:        Мобилни: 065/099-140        e-mail: mira-radovanovic@yahoo.com   Факс: 

Послодавац: ЈУ Завод за запошљавање Пале       Радно мјесто: Шеф бироа Требиње

Адреса на послу: Краља Петра I Ослободиоца б.б. Телефон на послу: 059/260-181  Факс на послу: 059/260-181

Подручје интереса:

Радослав Вучуревић

Образовни степен: Магистар наука

Година дипломирања/магистрирања: 2007./2012. год.

Кућни број телефона: 059/484-454       Мобилни: 065/487-264     e-mail: radoslav.vucurevic@gmail.com   Факс: 

Послодавац:  УИС Факултет за производњу и менаџмент Требиње       Радно мјесто: Виши асистент

Адреса на послу: Степе Степановића, б.б.     Телефон на послу: 059/490-654    Факс на послу: 059/490-654

Подручје интереса: Управљање квалитетом

Тања Томић

Образовни степен: Дипломирани Инжењер за производњу и менаџмент

Година дипломирања:

Кућни број телефона: 059/226-405       Мобилни: 065/876-778     e-mail: tasha.ex@gmail.com   Факс: 059/261-105

Послодавац: Радио Корона Требиње       Радно мјесто: радио водитељ/новинар

Адреса на послу: Преображенска, б.б.     Телефон на послу: 059/270-777    Факс на послу: 059/261-105

Подручје интереса: Промовисање активности организације у јавности (PR)

Саша Рудан

Образовни степен: Дипломирани Инжењер за производњу и менаџмент

Година дипломирања: 2007. год.

Кућни број телефона: 059/227-674         Мобилни: 065/594-738      e-mail: rsasa77@zahoo.com   Факс: 

Послодавац: Dimex доо.       Радно мјесто: Консултатнт за примјену међународних стандарда и ЕУ директива

Адреса на послу: Растоци, б.б.     Телефон на послу: 05/227-690    Факс на послу:

Подручје интереса: ИСО Стандардизација, ЕУ директиве

Далибор Милидраговић

Образовни степен: Дипломирани Инжењер за производњу и менаџмент

Година дипломирања: 2006. год.

Кућни број телефона:          Мобилни: 066/001-076        e-mail: dmilidragovic@elektrohercegovina.com   Факс: 

Послодавац: МХ „Електрохерцеговина“ ад. Требинје       Радно мјесто: Руководилац одјељења снабдијевања

Адреса на послу: Пека Павловића, 2.     Телефон на послу: 059/380-571    Факс на послу: 059/370-300

Подручје интереса:

Гордана (Радовић) Антељ

Образовни степен: Дипломирани Инжењер за производњу и менаџмент

Година дипломирања: 2004. год.

Кућни број телефона: 059/472-551       Мобилни: 065/688-382        e-mail: gordana.antelj@gmsil.com   Факс: 

Послодавац: РиТЕ Гацко       Радно мјесто: Референт за економска питања

Адреса на послу: Грачаница б.б.     Телефон на послу: 059/475-252    Факс на послу:

Подручје интереса:

Александра (Стевановић) Мијановић

Образовни степен: Дипломирани Инжењер за производњу и менаџмент

Година дипломирања: 2005. год.

Кућни број телефона:          Мобилни: 065/797-538       e-mail: aleksandra.mijanovic@iat-tools.com   Факс: 

Послодавац:  SL ИАТ      Радно мјесто: Менаџер продаје

Адреса на послу: Никшићки пут, 20.     Телефон на послу: 059/280-493    Факс на послу: 059/280-493

Подручје интереса:

Драгана Ћаласан

Образовни степен: Дипломирани Инжењер за производњу и менаџмент

Година дипломирања: 2004. год.

Кућни број телефона: 058/214-530       Мобилни: 065/658-394        e-mail: draganafoca@yahoo.ca   Факс: 

Послодавац: Нова банка ад. Бања Лука     Радно мјесто: Виши стручни сарадник

Адреса на послу: 9. мај, 2.     Телефон на послу: 058/210-340    Факс на послу: 058/220-351

Подручје интереса:

Јованка (Ћуртовић) Уљаревић

Образовни степен: Дипломирани Инжењер за производњу и менаџмент

Година дипломирања: 2003. год.

Кућни број телефона: 059/280-959         Мобилни: 065/720-248      e-mail: jcurtovic@yahoo.com   Факс: 

Послодавац:  SL ИАТ       Радно мјесто: Финансијски Директор

Адреса на послу: Никшићки пут, 20.     Телефон на послу: 059/281-022    Факс на послу:

Подручје интереса: