Математика 2 – Резултати првог колоквијума

Резултати првог колоквијума одржаног 24.02.2014. године – Индустијско инжењерство за енергетику

Резултати првог колоквијума одржаног 24.04.2014. године – Индустријски менаџмент