DAAD – мобилност за постдокторанте 2015

Њемачка служба за академску размјену DAAD, у оквиру програма Постдокторско истраживачко интернационално искуство мобилности (Postdoctoral Researchers International Mobility Experience – P.R.I.M.E) нуди нове могућности финансирања изванредним постдокторантима истраживачима свих дисциплина и свих националности који планирају дугорочну каријеру у Њемачкој.

Програм подразумјева запослење на универзитету у Њемачкој за које слиједи одговарајућа новчана накнада, а програмом је предвиђена и паушала на конто трошкова пута.

Финансирање је обезбијеђено за период од 18 мјесеци, од којих 12 мјесеци кандидат треба да проведе у иностранству (период истраживања), а 6 на одабраном универзитету у Њемачкој.

Напомене:

  • Кандидати у вријеме почетка мобилности морају имати завршене докторске студије;
  • Кандидати морају успоставити контакт са жељеним институцијама у Њемачкој и у иностранству;
  • Не постоје рестрикције у смислу земље у којој кандидат жели да борави, уколико испуњава услов да у датој земљи није боравио више од 12 мјесеци укупно током протекле три године (прије рока за пријаву)
  • Неопходни језички сертификати: сертификат познавања немачког језика (неопходан за период у Њемачкој; изузетци су могући уколико је кандидат годину дана од када је започео студије живио у некој од земаља у којима је њемачки језик – званични језик или уколико институција домаћин потврди да је познавање енглеског језика довољно за спровођење жељеног пројекта) и сертификат познавања језика земље домаћина и института домаћина (за боравак у иностранству).

Рок за пријаву је 01. фебруар 2015.


Програм мобилности почиње 01. септембра 2015.

Програм је кофинансиран од стране Марије Кири програма Европске комисије.

Додатне информације: DAAD

Извор: www.ues.rs.ba

Коментари су закључени.