European Ombudsman – студентска пракса

Организација European Ombudsman нуди студентима мјесто за стручну праксу на пословима креирања и одржавања web страница.

Потребно познавање рада у сљедећим програмима: JavaServer Faces, MyFaces, SVN, Maven, Hibernate, Spring, Tomcat, SQL

Радни језик: енглески или француски

Током трајања праксе користиће се сљедећи алати:

  • Analysis: Magic Draw (UML)
  • Design: Eclipse, SQL Developer
  • Testing: JUnit, Silk Performer, Selenium
  • Project Management: Jira
  • Quality: Sonar
  • Continuous Integration: Jenkins, Maven
  • Manager Version: Subversion (SVN)

Пракса ће се одржавати у Стразбуру. Датум почетка биће дефинисан са одабраним полазником. Приправнички траје минимално четири мјесеца, али може да се продужи за период до највише 12 мјесеци.

Приправнички ће бити плаћан у складу са условима утврђеним одлуком Европског омбудсмана у вези приправничког стажа. Износ је око 1400 € месечно.

Контакт особа за додатне информације:

Marc Kamran Amir-Tahmasseb
marc.amir-tahmasseb@ombudsman.europa.eu
1 avenue du Président Robert Schuman
CS 30403
F – 67001 Strasbourg Cedex
www.ombudsman.europa.eu

Додатне информације: European Ombudsman

Коментари су закључени.