Јелена Лојовић

Образовни степен: Мастер индустријског инжењерства и менаџмента – 300 ECTS

Година дипломирања: 2018. год.

Кућни број телефона:      Мобилни: 065/875-531      e-mail: jlojovic@elektrohercegovina.com   Факс: 

Послодавац:     Радно мјесто:

Адреса на послу:     Телефон на послу:      Факс на послу: 

Подручје интереса:

Коментари су закључени.