Оксана Кашиковић

Образовни степен: Дипломирани инжењер  индустријског инжењерства за енергетику – 240 ECTS

Година дипломирања: 2016. год.

Кућни број телефона:      Мобилни: 065/143-672      e-mail: oksana.kasikovic@gmail.com   Факс: 

Послодавац:     Радно мјесто:

Адреса на послу:     Телефон на послу:      Факс на послу: 

Подручје интереса:

Коментари су закључени.