Научно-истраживачки рад – најважнија компонента развоја ФПМ-а

Научно-истраживачки рад – најважнија компонента развоја Факултета за производњу и менаџмент

На Факултету за производњу и менаџмент Требиње, у току ове школске године завршена је реализација пројекта под називом: Израда пројектне документације и прототипа носача сочива за наочаре. Носилац пројекта је Факултет за производњу и менаџмент, док су партнерске организације: Удружење иноватора Источне Херцеговине, Здравствена установа „Специјалистичка офтамолошка амбуланта др Вујовић“ и СЗТР Оптика Вујовић. Пројекат је финансиран од стране Министарства цивилних послова, а у оквиру конкурса „Подршка иноваторству и техничкој култури“.

Пројекат је реализован у неколико фаза. У првој фази пројекта формитала се база података о облику у димензијама носне кости, у којој су се узимали отисци са 70 корисника. При томе се користила отисна маса  OPTOSILP PLUS са активатор пастом, која се користи у зубној протетици. Припрема отисне масе и узимање отисака извршено је у просторијама Здравствене установе „Специјалистичка офтамолошка амбуланта др Вујовић“. Након тога, пројектни тим са Факултета за производњу и менаџмент, Још приступио је скенирању отисака 3D скенером, дефинисању карактеристичних димензија и формирању карактеристичних група.

У наредним фазама, пројектни тим приступио је изради конструктивне докуметације. Отворене коте профила носне кости на 2D конструктивној документацији и 3D моделу прилагођене су представницима карактеристичних група, чиме је дефинисана 2D конструктивна документација и 3D модел за све представнике група. На основу урађених 3D модела, за представнике 3 карактеристичне групе, на 3D принтеру урађене су пробне макете носача.

Пројектни тим је, анализирајући прикупљене податке, дошао до особина које се захтијевају од пластичне масе од које ће бити израђивани носачи сочива. За најбољи материјал изабран је Tango Black CxA 68 hardness еластомер. На основу прикупљених података о потенцијалним произвођачима, за израду носача изабрано је предузеће Voxellab д.о.о из Београда чија дјелатност обухвата употребу, примјену и развој нових технологија. Након спроведене контроле урађених наосача, извршена је монтажа набавњених сочива на прототипове носача.

На овај начин је успјешно завршена реализација још једног пројекта у оквиру научно-истраживачке дјелатности на  Факултету за производњу и менаџмент Требиње.


DSC_0016 DSC_0019

Коментари су закључени.