Обавјештење о упису године

Обавјештавају се студенти друге, треће и четврте године, као и апсолвенти, који су стекли услов за овјеру љетног и упис зимског  семестра, односно упис наредне године, да је последњи рок за упис односно обнову године четвртак, 16.11.2017. године до 14.00 часова.

Студент има право уписа наредне године са правом преноса из претходне године највише 15 ECTS бодова или два предмета.

 За овјеру љетног семестара потребни су потписи наставника из свих предмета.

Студенти су обавезни у Студентској служби узети два образаца ШВ – 20 (пријавне листове), које ће попуњене донијети заједно са индексом и уплатницом за упис зимског семестра, на износ од 40,00 КМ.

Студенти који нису стекли услов за упис наредне године као и апсолвентског стажа, обнову године односно обнову апсолвентског стажа морају урадити до четвртка 16.11.2017. године до 14.00 часова.  У супротном губе статус редовног студента.  

Студенти који обнове годину могу поднијети захтјев за слушање и полагање предмета из наредне године до броја ECTS кредита који су остварили у години коју обнављају, до петка 17.11.2017. године до 14.00 часова.

СТУДЕНТСКА СЛУЖБА

Коментари су закључени.