Отпорност материјала – Резултати првог колоквијума, одржаног 29. 08. 2023. године

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

ФАКУЛТЕТ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И МЕНАЏМЕНТ ТРЕБИЊЕ

Предмет: Отпорност материјала

Резултати првог колоквијума, одржаног 29. 08. 2023. године

Ред. број

Број индекса

Број бодова

 

Индустријско инжењерство за енергетику

 

1.

Е-184/21

10,5/20

 

2.

E-192/21

9/20

 

Индустријски менаџмент

 

3.

Е-192/21

9/20

 

Закључно са редним бројем 3

 

 

Напомена: Колоквијум су положили студенти који су остварили 10.5 бодова и више.

 

Предметни наставник

проф. др Обрад Спаић

Коментари су закључени.