Потписан уговор о научно-пословној сарадњи са Математичким институтом САНУ

Факултет за производњу и менаџмент Требиње данас је угостио, др. Зорана Огњановића, научног савјетника и директора Математичког института Срспке академије наука и умјетности из Београда.

Том приликом потписан је уговор о научно-пословној сарадњи између ове двије институције. Овај уговор представља наставак већ започете успјешне сарадње између ФПМ Требиње са једне стране и Математичког института са друге стране која се састоји у заједничким научноистраживачким пројектима. Наиме, Математички институт Сану је партнер Факултету за производњу и менаџмент Требиње у реализацији пројекта „Примјена динамичког софтвера „Сinderella“ у научно-техничким истраживањима, математици и образовању“, који се финансира од стране Министарства науке и технологије у Влади Републике Српске у коме као чланови пројектног тима учествуји и научни савјетници и сарадници са института. Такође, Математички институт САНУ је током година давао значајну подршку Факултету приликом организовања Математичке конференције Републике Српске. Факултет је до сада организовао 4 конференције, а подршка Математичког института огледала се у учествовању значајног броја научника са ове институције, промовисању и популаризацији конференције, као и учешће у рецензији радова.

Истраживачка интересовања др. Огњановића укључују: логике за резоновање у присуству неизвесности, примјене у вjештачкој интелигенцији и рачунарству, аутоматско доказивање теорема, примjену хеуристика у рjешавању проблема задовољивости и дигитализацију научне и културне баштине. Добитник је Награде Министарства науке за научна достигнућа у 2002 – 2003. години и Награде Српске академије наука и уметности из области математике и сродних наука за 2013. годину. Oсим тога, руководилац је више научноистраживачких и технолошких пројеката, укључујући и два UNESCO пројекта посвећених дигитализацији наслеђа. Од 2006. до 2010. године је био председник Комитета за дигитализацију при Комисији за сарадњу Србије са UNESCO-ом.

 

 

 

 

Коментари су закључени.