Предметни наставник: Др Илинка Унковић, ван. проф.

e-маил: ilinkaunkovic@yahoo.com   телефон: 059/240-058

Термини консултација: уторак од 13:00 до 14:00

Предметни асистент: Мр Мирјана Јокановић, виши асистент

e-mail:  mirjana.jokanovic@fpm.ues.rs.ba   телефон: 065/280-288

термини консултација:

Истраживање тржишта и понашање потрошача – обавјештење

Обавјештавају се студенти 4. године, студијског програма Индустријско инжењерство за енергетику, да ће се 2. колоквијум, из наставног предмета Истраживање тржишта и понашање потрошача, одржати 17. 01. 2020. године, са почетком у 9.00 часова.