Предметни наставник: Др Илинка Унковић, ван. проф.

e-маил: ilinkaunkovic@yahoo.com   телефон: 059/240-058

Термини консултација: уторак од 13:00 до 14:00

Предметни асистент: Мр Александра Копривица, виши асистент 

e-mail:  aleksandra.koprivica@ymail.com   телефон: 065/436-353

термини консултација:

Истраживање тржишта и понашање потрошача – обавјештење

Обавјештавају се студенти 4. године, студијског програма Индустријско инжењерство за енергетику, да ће се 1. колоквијум из предмета Истраживање тржишта и понашање потрошача одржати 20. 11. 2019. године (сриједа), са почетком у 11.00 часова.