Предметни наставник: Академик, проф. др Ранислав Булатовић, редовни професор

е-маил:   телефон:

Термини консултација: у склопу термина наставе

Предметни асистент: Милица Радовановић, асистент

е-маил:   телефон:

Термини консултација:

Механика 3 (Динамика) – обавјештење

Обвјештавају се студенти, који су положили испит из Механике 3 (Динамике), да ће се упис оцјена у индексе обавити 10.10.2017. године у 09.00 часова. Индексе за упис оцјена је потребно предати предметном сараднику до 09.10.2017. године до 12.00 часова.

Прeдметни наставник

Проф. др Ранислав Булатовић

Механика 3 (Динамика) – обавјештење

Обавјештавају се студенти II године да ће се други колоквијум из предмета Mеханика 3 (Динамика) одржати 15.06. 2018. године (петак) са почетком у 08.00 часова.

Предметни наставник

Проф. др Ранислав Булатовић