Предметни наставник:  Др Ранко Антуновић, ванредни професор

е-маил: rankoantunovicmf@gmail.com  телефон:

Термини консултација: у склопу термина наставе

Предметни асистент:  Др Радослав Вучуревић, доцент

е-маил:  radoslav.vucurevic@gmail.com   телефон: 065 487 264

Термини консултација: понедјељком од 14:00 до 15:00