Предметни наставник: Др Илинка Унковић, ван. проф.   

е-маил:  ilinkaunkovic@yahoo.com   телефон: 059/240-058

Предметни асистент:  Мр Мирјана Јокановић, виши асистент

е-маил:  jokanovic.mirjana1@gmail.com  телефон:  065/280-288

Термини консултација: у склопу термина наставе

Менаџмент људских ресурса – обавјештење

Обавјештавају се студенти 3. године, студијског програма Индустријски менаџмент, да ће се 1. колоквијум из предмета Менаџмент људских ресурса одржати 19. 11. 2018. године, са почетком у 10.00 часова.