Наставници / Стратегијски менаџмент

 

Предметни наставник: Проф. др Илинка Унковић, ван. проф.

e-маил: ilinkaunkovic@yahoo.com   телефон: 059/240-058

Термини консултација: уторак од 13:00 до 14:00

Предметни асистент:

е-mail:

термини консултација: