Предметни наставник:  Др Милан Вукчевић, ред. проф

е-маил: milanvu@ac.me телефон: +382 67 283 160

Термини консултација: у склопу термина наставе

Предметни наставник: Др Илинка Унковић, ван. проф.

e-маил: ilinkaunkovic@yahoo.com   телефон: 059/240-058

Термини консултација: уторак од 13:00 до 14:00