Снажна подршка  ФТН Универзитета у Новом Саду и Машинског факултета Универзитета у Београду развоју ФПМ Требиње

Факултет за производњу и менаџмент Требиње, Универзитета у Источном Сарајеву је потписао споразуме о научно – техничкој сарадњи са Машинским факултетом, Универзитета у Београду и Факултетом техничких наука, Универзитета у Новом Саду. Овим чином уговорне стране формално успостављају научно – техничку сарадњу у области: научноистраживачког рада, едукације студената, размјене и усавршавања наставног особља, као и организовања и учешћа на семинарима и другим научним и стручним скуповима.

Полазећи од обостраног интереса уговорних страна, споразуми предвиђају могућност успостављања и других видова сарадње, а што ће бити регулисано посебним анекесима уговора.

Потписници уговора су декани факултета – Проф. др Радивоје Митровић, декан Машинског факултета Београдског Универзитета, проф. др Раде Дорословачки, декан Факултета Тегничких наука Нови Сад и проф. др Душан Јокановић, декан факултета за производњу и менаџмент Требиње.

Наведени споразуми су само један од примјера успјешне међународне сарадње и мобилности наставног особља, а коју Факултет за производњу и менаџмент Требиње, остварује већ дужи низ година и која ће бити интензивирана у предстојећем периоду у циљу побољшања квалитета образовања, а зарад интереса наших студената.

 

Коментари су закључени.