Стипендије Универзитета Leiden

Универзитет Leiden из Холандије је отворио конкурс за додјелу стипендија одличним студентима који долазе из земаља које нису чланице ЕУ, а желе да упишу мастер студиј на овом универзитету.

Универзитет Leiden нуди пет стипендија:

 • Platinum покрива трошкове школарине, без трошкова дома, те џепарац у износу од 10.000 евра за трошкове живота
 • Gold покрива трошкове школарине без трошкова дома
 • Silver покрива 75% трошкова школарине
 • Bronze покрива 50% трошкова школарине
 • Ivory покрива 25% трошкова школарине

Критерији за апликацију:

 • Студенти који долазе ван ЕУ требају бити уписани на мастер студиј који почиње у септембру 2014. или фебруару 2015. године
 • Студент мора имати одличне дотадашње резултате из области везане за област за коју се пријављује
 • Апликант треба да посједује пасош земље која није дио ЕУ, те се не може аплицирати за додатне зајмове или грантове у Холандији
 • Стипендије неће бити додјељене студентима који су раније похађали мастер студиј на Универзитету Ledien.
 • Рок за апликације за почетак студија у фебруару 2015. је  1. октобар 2014. године.
 • Додатне информације: Universiteit Leiden

Коментари су закључени.