Стипендије Владе Републике Чешке за 2015/16.

Влада Чешке Републике за академску 2015/16. годину нуди студентима из БиХ стипендије за додипломски, магистарски и докторски студијски програм на чешким универзитетима и факултетима.

Кандидати морају:

  • бити грађани Босне и Херцеговине те имати трајни боравак у Босни и Херцеговини,
  • кандидати са двојним држављанством, од које је једно из ЕУ, немају права да се пријаве за владину стипендију, као ни студенти са трајним боравком у Републици Чешкој,
  • бити спремни да почну и успјешно заврше читав програм универзитетског студија (додипломски или постдипломски или докторски) у Републици Чешкој, и то на једном од јавних универзитета (у Чешкој има 27 јавних универзитета),
  • до прије почетка студирања у Чешкој завршити претходни степен образовања (кандидати за додипломски студиј морају у претходној години да заврше средњу школу, кандидати за постдипломски морају да заврше додипломски итд).

Стипендије Владе Републике Чешке за академску 2015./2016. годину се нуде за:

  • додипломске, постидпломске и докторске програме на чешком језику (програм обухвата једногодишње обавезно студирање чешког језика прије него што је кандидат примљен на студиј изабраног смјера), и то за сљедеће смјерове: (1) техничко-економски смјерови, (2) друштвено-научни смјерови, (3) смјер медицински физичар (заштита од зрачења).
  • постдипломске и докторске програме на енглеском језику (програм претпоставља довољно знање енглеског језика, које се провјерава путем теста), и то за сљедеће смјерове: (1) economics, (2) agriculture, (3) informatics, (4) environment, (5) energetics

Програме на енглеском језику нуде само одређени универзитети – њихов списак са линковима:

Ако нисте сигурни да ли Ваш преферирани смјер студирања одговара понуди стипендија Владе Републике Чешке, пробајте попунити on line пријаву (види упутства даље) или се обратите особљу Амбасаде Републике Чешке (види контакт даље).

Студентима, којима горе наведена понуда стипендија не одговара (нпр. желе да студирају постдипломске програме на енглеском језику, али не одговарају им смјерови наведени у табели), Амбасада Републике Чешке нуди програме одређених универзитетских центара у Републици Чешкој.

Студенти, који испуњавају све горе наведене услове морају попунити ON ЛИНЕ пријаву на адреси http://registr.dzs.cz/registr.nsf.

Пријава мора бити попуњена најкасније до 30. септембра 2014. године. Овог дана ће систем бити затворен и попуњавање апликација неће више бити могуће.

Након успјешно завршене пријаве ћете добити e-mail са потврдом Ваше регистрације и са информацијом од када и на који начин ће Вам бити омогућено полагање теста општих способности за студирање (и теста знања енглеског језика, уколико будете изабрали смјер студирања на енглеском језику). Тестови се полажу on line и – за разлику од прошле године -тестирање се не обавља у просторима амбасаде. Сваки студент тако полаже тест индивидуално и може га полагати на било којем мјесту са прикључком на интернет (кући, у школи, интернет кафићу, итд).

Тест општих способности за студирање траје 30 минута, садржи 15 питања и могуће је полагати га на пет различитих језика (енглески, шпански, фанцуски, руски или чешки). Студент прије започетка тестирања сам изабере језик, на којем ће тест полагати. Упозоравамо да након овог избора, промјена језика на којем ћете полагати овај тест није више могућа!!!

Тест знања енглеског језика (за оне који су изабрали смјер и програм на енглеском језику) траје 60 минута и садржи 100 питања подијељених у 4 секције. Нивоу знања потребни за успјешно завршење овог теста одговара категорији B2 према заједничком европском референтном оквиру за језике (Common European Framework of Reference for Languages – CEFRL).

Дакле, све до тренутка завршетка тестирања радите индивидуално, on line преко интернета, и све – укључујуће тестирање – мора бити завршено до 30. септембра 2014.

На основу резултата тестирања ће најбољи кандидати бити током октобра мјесеца контактирани од стране Амбасаде Републике Чешке у Сарајеву и позвани на мотивациони разговор у просторије Амбасаде. Циљ ових разговора је да се ,заједно са резултатима on-line тестова, направи општа слика мотивације и личних квалитета кандидата.

Приликом индивидуалног разговора студент мора донијети документ са сликом и копије свједочанства. Студенти који аплицирају за постдипломске (магистарске) програме морају донијети и копију индекса.

Уколико кандидат у овој школској години (2014./2015.) тек завршава средњу школу умјесто матурског свједочанства или дипломе довољно је да достави увјерење о упису у завршну годину средње школе (копија свједочанства о завршеном трећем разреду).

Уколико кандидат у овој школској години (2014./2015.) тек завршава додипломски програм и аплицира за постдипломски (магистарски) довољно је да достави увјерење о упису у актуалну годину факултета (копија индекса или еквивалентан документ).

Кандидат може приликом разговора факултативно приложити и другу документацију на чешком, енглеском или б/с/х језику (напримјер копије препорука професора, докази о завршењу језичких или стручних курсева, биографија итд).

УПОЗОРЕЊЕ: све документе, које ћете донијети на разговор, су у форми ОБИЧНЕ ФОТОКОПИЈЕ, није потребна овјера, пријевод судског тумача или оригинал. Немојте без потребе трошити новац и вријеме!

Након обављених разговора ће студенти, који нису успјели, бити обавијештени путем аутоматски генерираног е-маила. Успјешни студенти ће добити e-mail са позивом да Амбасади писменим путем доставе испринтане и потписане пријаве и пратећу документацију (о конкретном термину за доставу документације ће студенти бити накнадно обавијештени, претпоставља се да ће то бити током децембра 2014. или јануара 2015. године).

У априлу 2015. године ће се у Прагу састати посебна комисија за стипендије, коју чине представници Министарства образовања, омладине и спорта Републике Чешке и других надлежних институција, која ће донијети дефинитивну одлуку о додјељивању стипендија. На основи одлуке ће Министарство путем Амбасаде на крају маја/почетком јуна 2015. године доставити успјешним студентима дефинитивно рјешење о додјељењу стипендије. Заједно са рјешењем ће примљени студенти добити позив да аплицирају за дозволу за дуготрајни боравак у Чешкој у сврху студирања.

Они који желе да студирају на чешком језику могу да вријеме између слања документације и добивања рјешења о додјели стипендије искористе за припрему – студирање чешког језика. Чешки језик је могуће учити на Филозофским факултетима у Бања Луци и Сарајеву (лекторати чешког језика). Курсеве организују и Удружења чешких сународњака Чешка беседа. У Мостару и Тузли могуће је договорити индивидуалне часове.

За додатне савјете и информације обратите се Амбасади Републике Чешке у Босни и Херцеговини путем e-maila czech.development@gmail.com

Детаљније информације о програму стипендирања Владе Републике Чешке погледати у прилогу.

Извор: www.mzv.cz/sarajevo/bs/index.html

Преузмите додатак кликом на линк.

 

Коментари су закључени.