Обавјештење о помјерању планираних наставних активности

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Обавјештабвају се студент ФПМ да ће, због оправданог одсуства предметних наставника / сарадника, у периоду од 21. – 23. 2018. године доћи до помјерања планираних наставних активности на сљедећим наставним предметима:

 

Студијски програм: Индустријски менаџмент
Студијска година Наставни предмет Термин наставе према Распореду Планирани термин одржавања наставе
Датум Вријеме
3. Аутоматизациј техничких система – вјежбе 22. 03. 2018. 30. 03. 2018. 12.00
Организација предузећа – вјежбе 23. 03. 2018. 13. 04. 2018. 12.00
1. Основе индустријског инжењерства – предавања 21. 03. 2018. 28.03.2018. 8.00
Пословна етика и комуницирање – вјежбе 22. 03. 2018. 21. 03. 2018. 10.00
2. Конвенционалне технологије – предавање 23. 03. 2018. 05.04.2018. 10.00
Студијски програм: Индустријско инжењерство за енергетику
3. Клипне пумпе – вјежбе 23.03.2018. 30.03.2018 8.00
4. Компјутерски интегрисани системи у енергетици – вјежбе 21.03.2018. 27.03.2018. 13.00

 

Студентска служба

Коментари су закључени.