Др Недељка Елез, доцент

e-mail: nedeljka.elez@pof.ues.rs.ba

телефон: 065/462-227

Биографија

 

 

 

 

 

 

Предмети:

Индустријски менаџмент

Менаџмент људских ресурса  Стратегијски менаџмент

Индустријско инжењерство за енергетику

 

Индустријски менаџмент 2. циклус

Индустријско инжењерство и менаџмент


Др Недељка Елез, Доктор економских наука,

Тема докторске дисертације: Улога маркетиншког концепта у обезбјеђивању лојалности корисника услуга високошколских институција

Катедра

 

Истраживачка област
  • Маркетинг, Менаџмент
Чланство у професионалним организацијама:

 

Наставна област

Маркетинг, Менаџмент

Репрезентативне референце

Мацура П., Елез Н. (2022). Маркетиншки аспект односа перципираног квалитета услуге високог образовања и студентске лојалности. Часопис за маркетинг теорију и праксу, Маркетинг, Vol.53, Београд.

Ћевриз Нишић В., Елез Н. (2021). Значај друштвених медија за високо образовање у доба ковида, IX Интернационални научни скуп ЕконБиз – Економија и бизнис, Факултет пословне економије Бијељина.

Елез Н. (2019). Улога маркетинга у оспособљавању непрофитних организација за пословање у савременом добу. VIII Научна конференција са међународним учешћем Јахорински пословни форум, Економски факултет Пале.

Елез Н., (2017). Acceptance of marketing concept at higher education institutions- student focused approach, Proceedings of the Faculty of Economics in East Sarajevo, Journal of Economics and business, Економски факултет Пале .

Елез Н., (2017). Утицај маркетинг инструмената на избор високошколске институције, V Интернационални научни скуп ЕконБиз – Трендови развоја и промјене у новој економији земаља у транзицији, Зборник радова ЕконБиз, Факултет пословне економије Бијељина.

Елез Н., Грујић Р., Новаковић М., Круљ С., Лазаревић Ј., (2012). Иновирање студијских програма на Универзитету у Источном Сарајеву – одговор на захтјеве тржишта рада, Научни скуп Привредне коморе РС „Технолошке иновације генератор привредног развоја“,Привреднa коморa РС, Бања Лука.

Лазаревић Ј., Елез Н., Круљ С., (2012). Високошколске библиотеке у времену технолошких иновација, Научни скуп Привредне коморе РС „Технолошке иновације генератор привредног развоја“, Привреднa коморa РС, Бања Лука.

Круљ С., Елез Н., Лазаревић Ј., Трбојевић С., Бокоњић Д., Новаковић М., (2012). Допринос међународне сарадње развоју иновативних активности на Универзитету, Научни скуп Привредне коморе РС „Технолошке иновације – генератор привредног развоја“. Привреднa коморa РС, Бања Лука.

 


 

Коментари су закључени.