АЛУ, ФПМ и Студентски дом обухваћени пројектом енергетске ефикасноти

Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију реализује ,,Пројекат енергетске ефикасности ʼʼ који се финансира  из средстава Свјетске банке. Пројектом су предвиђене инвестиције у објекте школа  и болница у циљу побољшања енергетске ефикасности. То ће довести до смањења  потрошње енергије,текућих  трошкова, као и до унапређења конфора у затвореним просторијама. Овим пројектом ће бити обухваћена два павиљона, која су у власништву града Требиња, међу којима је Факултет за производњу и менаџмент, Студентски дом и Академија ликовних умјетности, Требиње.

Предложене мјере  енергетске ефикасности за наведене објекте су следеће:

  1. Замјена фасадних прозора и врата
  2. Топлотна изолација фасадних зидова
  3. Топлотна изолација међуспратне таванске конструкције
  4. Уградња топлотних пумпи ваздух-вода, уградња нове цијевне мреже и нових грејно/расхладних тијела
  5. Уградња соларног система припреме топле потрошне воде
  6. Ревитализација система расвјета уградњом ЛЕД расвјете

За загријавање простора предвиђена је уградња топлотних пумпи ваздух – вода и то за сваки факултет посебно, као и за студентски дом. Топлотне пумпе имају висок степен корисног дејства. Овај степен корисности за градове попут Требиња још више расте  због погодне климе тј. виших температура  у зимском периоду у односу на друге крајеве Републике Српске. Овај систем ће се у љетњем периоду  користити за климатизацију (хлађење) простора а у зимском за загријавање.

foto-1

Предвиђена уградња соларног система је врло исплатива  због великог броја сунчаних дана и високог интензитета сунчевог зрачења у Требињу, а добија се и систем  у којем нема много одржавања  и који нема такозване дијелове који се троше. Соларни колектори се постављају на јужној страни крова објекта и спајају се цјевоводом са новим акумулационим резервоарима смјештеним у просторијама где су постојећи акумулациони резервоари.

foto-2

Мјерама енергетске ефикасности је предвиђена израда ETICS система (external thermal insulation composite system) плоча од камене вуне дебљине 8 cm преко постојећих слојева зида са завршном обрадом. Предвиђено је и постављање термоизолације дебљине 10 cm у типу минералне вуне полагањем на постојеће слојеве таванице, изнад 2. спрата.

foto-3

Енергија која може да се добије од сунца може да покрије целокупне потребе људи на глобалном нивоу. Овај тип енергије може да ријеши разне проблеме што се највише огледа у уштеди енергената попут струје, земног гаса, нафте и слично.

Пројект ће бити реализован у складу са предвиђеном динамиком у току ове године. Ово је сигурно једини начин системског рјешавања проблема огромних енергетских губитака у оба павиљона.

Коментари су закључени.