ОБАВЈЕШТЕЊЕ – посјета Машинском факултету у Подгорици

 

Обавјештавају се студенти треће године студијског програма Индустријско инжењерство за енергетику да је посјета Машинском факултету у Подгорици, договорена за четвртк, 17.06.2021. године.

Полазак је у 8.00 часова испред зграде Факултета за производњу и менаџмент Требиње.

 

Студентска служба

 

Позив за подношење приједлога пројеката „Омогућавање академске размјене између високошколских установа у БиХ“

Обавјештавамо вас да је отворен Позив за подношење приједлога пројеката „Омогућавање академске размјене између високошколских установа у БиХ“, који финансира Европска унија.

Рок за достављање нацрта пројекта је 24. август 2021. године до 14.00 часова.

Општи циљ Позива је олакшати академску размјену између високошколских установа у БиХ.

Специфични циљеви:

 • ¾           Промоција сарадње и заједничких пројеката између високошколских установа у БиХ уз подршку високошколских установа из држава чланица ЕУ или Велике Британије;
 • ¾           Већа мобилност студената и професора у високошколским установама у БиХ;
 • ¾           Промоција сарадње и заједничких истраживачких активности између исокошколских установа у БиХ, уз подршку високошколских установа из држава чланица ЕУ или Велике Британије;
 •  ¾           Успостављање програма за управљање каријером за студенте високог образовања.

Буџет позива износи 1 000 000 евра.

На предметни Позив могу се пријавити Министарства образовања или науке,универзитети, истраживачке институције, технолошки паркови.

Детаљније информације доступне су овдје.

Молимо апликанте из Републике Српске да на мејл fondovieu@meoi.vladars.net потврде пријаву приједлога пројекта у оквиру овог позива.

Смјернице за апликанте

КОНКУРС – за упис студената у прву годину другог циклуса студија

КОНКУРС

 

за упис студената у прву годину другог циклуса студија у првом уписном року на Факултету за производњу и менаџмент Требиње у академској 2021/2022. години

 

 

У академској   2021/2022. години Факултет за производњу и менаџмент Требиње у прву годину  д р угог  ц и к лус а  ст уд и ја   у првом уписном року уписује 14 студената на два студијска програма:

 

Ø Индустријски менаџмент

–   5 студената на буџет РС,

–   1 студента на самофинансирање и

–   1 студента страног држављана.

 

Ø Индустријско инжењерство за енергетику

–   6 студената на буџет РС и

–   1 студента страног држављана.

 

Кандидати на пријемном испиту полажу тест из области које се слушају на првом циклусу студија (Индустријски менаџмент односно Индустријско инжењерство за енергетику).

 

Студије на другом циклусу трају једну годину, а завршетком студијских програма стичу се звања:

–   Мастер индустријског инжењерства и менаџмента – 300 ECTS

–   Мастер индустријског инжењерства за енергетику – 300 ECTS

 

Први уписни рок ДРУГОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА:

 

–   пријављивање   кандидата:   од   21.06.2021.   године   до   22.10.2021.   године   (пријем докумената сваки радни дан од 8.00 до 15.00 часова );

–   полагање пријемног испита: 25.10.2021. године са почетком у 9.00 часова;

–   објављивање резултата конкурса: 26.10.2021. године до 14.00 часова;

–   упис примљених кандидата: од 27.10.2021. године до 29.10.2021. године.

 

 

Накнада за техничке и директне материјалне трошкове у вези са полагањем пријемног испита износи 60,00 КМ, а инструкције за уплату кандидати ће добити у Студентској служби Факултета.

 

Приликом пријављивања на конкурс кандидати су дужни поднијети пријаву и приложити сљедећа  документа, и то:

 

 1. Извод из матичне књиге рођених;
 2. Увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци;
 3. Оригинал или овјерену копију дипломе о завршеном I циклусу студија;
 4. Увјерење о положеним испитима;
 5. Наставни план и програм студија које је кандидат завршио (уколико је студирао на другом факултету).
 6. Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита

 

 

 

Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита понесу личну карту или пасош.

 

Детаљније информације могу се погледати на сајту Факултета  www.fpmtrebinje.com или добити на телефоне број 059/240-654 и 059/490-654.

 

 

Студентска служба

 

Требиње, 09.06.2021. године

КОНКУРС – за упис студената у прву годину првог циклуса студија

КОНКУРС

 

за упис студената у прву годину првог циклуса студија на Факултету за производњу и менаџмент Требиње у академској 2021/2022. години

 

 

У академској   2021/2022. години Факултет за производњу и менаџмент Требиње   у

 п р ву год и н у првoг цик луса  ст уд и ја  уписује 44  студента на два студијска програма и то:

 

Ø Индустријски менаџмент

–   15 студената на буџет РС,

–   2 студената на самофинансирање и

–   2 студената страна држављана.

 

Ø Индустријско инжењерство за енергетику

–   20 студената на буџет РС,

–   3 студената на самофинансирање и

–   2 студената страна држављана

 

Кандидати на пријемном испиту полажу тест из Математике.

 

 

Први циклус студија на Факултету за производњу и менаџмент Требиње траје четири године, а завршетком студијских програма стичу се звања:

–   Дипломирани инжењер индустријског инжењерства и менаџмента – 240 ECTS

–   Дипломирани инжењер индустријског инжењерства за енергетику – 240 ECTS

 

Основни услов за упис на студијске програме првог циклуса студија је завршено четворогодишње средњошколско образовање у Републици Српској и Босни и Херцеговини, или еквивалентно образовање у иностранству.

 

Први уписни рок ПРВОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА:

 

–   пријављивање кандидата: 21.06.2021. године до 25.06.2021. године (пријем докумената се врши сваки радни дан од 8.00 до 15.00);

–   полагање пријемног испита: 28.06.2021. године са почетком у 9.00 часова;

–   објављивање резултата конкурса: 30.06.2021. године до 14.00 часова.

–   упис примљених кандидата: од 05.07.2021. године до 09.07.2021. године.

 

 

Уколико   у   првом   року   не   буде   уписан   планирани   број   студената,   Факултет   ће организовати други уписни рок према сљедећим терминима:

 

–   пријављивање   кандидата:   од   30.08.2021.   године   до   03.09.2021.   године   (пријем докумената сваки радни дан од 8.00 до 15.00);

–   полагање пријемног испита: 06.09.2021. године са почетком у 9.00 часова;

–   објављивање резултата конкурса: 08.09.2021. године до 14.00 часова.

–   упис примљених кандидата: од 13.09.2021. године до 17.09.2021. године.

 

Накнада за техничке и директне материјалне трошкове у вези са полагањем пријемног испита износи 60,00 КМ, а инструкције за уплату кандидати ће добити у Студентској служби Факултета.

 

Приликом пријављивања на конкурс кандидати су дужни поднијети пријаву и приложити сљедећа  документа:

 

 1. Извод из матичне књиге рођених;
 2. Увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци;
 3. Оригинална свједочанства о завршеним разредима средњег образовања;
 4. Оригинал диплому о положеном матурском односно завршном испиту;
 5. Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита

 

 

Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита понесу личну карту или пасош.

 

Детаљније информације могу се погледати на сајту Факултета  www.fpmtrebinje.com или добити на телефоне број 059/240-654 и 059/490-654.

 

 

Студентска служба

 

Требиње, 09.06.2021. године