Дани отворених врата у Бијељини

Универзитет у Источном Сарајеву организовао je, 17. 03. 2023. године, Данe отворених врата у Центру за високо образовање у Бијељини, са циљем да се ученицима 3. и 4. разреда средњих школа из општина и градова регије Бијељина представе  могућности уписа на 15 факултета и 2 академије Универзитета у Источном Сарајеву.

Промоцији Универзитета у Источном Сарајеву присуствовало је нешто мање од 600 средњошколаца који су имали прилику да посјете штандове факултета и академија Универзитета, те да добију важне информације које су им неопходне при избору будућег занимања.

Средњошколцима су се обратили проректор за међународну сарадњу и осигурање квалитета доц. др Марко Гутаљ, студент проректор Маја Секулић, као и представник студената Факултета пословне економије.

За студијске програме Факултета за производњу и менаџмент Требиње ученици су показали велику заинтересованост.

 

 


ДАНИ ОТВОРЕНИХ ВРАТА УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

Универзитет у Источном Сарајеву организовао je, 10. 03. 2023. године, Данe отворених врата на Саобраћајном факултету у Добоју, са циљем да се ученицима 3. и 4. разреда средњих школа из општина и градова регије Добој представе  могућности уписа на 15 факултета и 2 академије Универзитета у Источном Сарајеву.

Будућим студентима и гостима обратили су се проф. др Владимир Владичић, проректор за наставу на Универзитету у Источном Сарајеву, градоначелник Добоја Борис Јеринић, декан Саобраћајног факултета у Добоју проф. др Зоран Ћургуз и предсједник Савеза студената Саобраћајног факултета у Добоју Мирослав Ђурић.

Након обраћања, средњошколци су обишли штандове свих факултета Универзитета у Источном Сарајеву.

За студијске програме Факултета за производњу и менаџмент Требиње ученици су показали велику заинтересованост.


ОБАВЈЕШТЕЊЕ – овјерa зимског и упис љетног семестра

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

 

Обавјештавају се студенти прве, друге, треће, четврте године као и апсолвенти, који су стекли услов за овјеру зимског и упис љетног семестра, да у студентску службу донесу индекс, са попуњеним подацима према наведеним табелама.

За овјеру зимског семестра потребни су потписи наставника из свих предмета.

Уз индекс је потребно приложити и уплатницe за упис љетног семестра на износ од 24,00 КМ и 16,00 КМ (уплатнице се могу преузети у студентској служби).

Наведене обавезе студенти требају извршити oд 27.02.2023. до 03.03.2023. године.

За овјеру зимског и упис љетног семестра послије наведеног датума студенти плаћају додатних 40,00 КМ, према Трошковнику за накнаде које плаћају студенти Универзитета у Источном Сарајеву за академску 2022/2023. годину.

Студенти који обнављају годину требају уплатити последњу рату, а студенти који финансирају своје школовање  рату школарине, најкасније до 03.03.2023. године.

 

Студисјки програм: Индустријски менаџмент

 

 

                                    АКАДЕМСКА  2022 / 2023. година

 

____________прва______________,                                                  ______________прва_______________

(година студијског програма)                                                     (година студирања)

Назив наставног предмета Презиме и име наставника Статус предмета ECTS бодова Семестар Број часова
П В
Физика Проф. др Зоран Љубоје о 5 II 2 2
Енглески језик – 2 Проф. др Љерка Јефтић о 4 II 2 2
Математика – 2 Проф.  др Душан Јокановић о 6 II 3 2
Програмирање и програмски језици Доц. др Марина Милићевић о 5 II 2 2
Основе индустријског инжењерства Доц. др Радослав Вучуревић о 5 II 2 2
Пословна етика и комуницирање Проф.  др Мирјана Миљановић о 5 II 2 2

 

                                          АКАДЕМСКА  2022 / 2023. година

 

____________друга______________,                    ______________прва_______________

(година студијског програма)                                       (година студирања)

 

Назив наставног предмета Презиме и име наставника Статус предмета ECTS бодова Семестар Број часова
П В
Енглески језик – 4 Проф. др Љерка Јефтић о 4 IV 1 2
Управљање квалитетом Доц. др Радослав Вучуревић о 5 IV 2 2
Вјероватноћа и статистика Проф.  др Душан Јокановић о 5 IV 2 2
Термодинамика  

Проф. др Игор Вушановић

 

о 5 IV 2 2
Конвенционалне технологије – 1 Проф. др Обрад Спаић о 5 IV 2 2
Отпорност материјала Проф. др Обрад Спаић о 6 IV 3 3

 

 

 

 

                                          АКАДЕМСКА  2022 / 2023. година

 

____________трећа______________,                    ______________прва_______________

(година студијског програма)                                           (година студирања)

 

Назив наставног предмета Презиме и име наставника Статус предмета ECTS бодова Семестар Број часова
П В
Енглески језик – 6 Проф. др Љерка Јефтић о 4 VI 1 2
Конвенционалне технологије – 3 Проф. др Обрад Спаић о 5 VI 2 2
Аутоматизација техничких система Доц. др Срђан Лале о 5 VI 2 2
Поузданост и одржавање техничких система Доц. др Радослав Вучуревић о 5 VI 2 2
Организација предузећа Проф. др Жељко Ђурић о 6 VI 3 3
Рачуноводство за менаџмент Проф. др Илинка Унковић о 5 VI 2 2

 

 

 

                                          АКАДЕМСКА  2022/ 2023. година

 

____________четврта______________,                    ______________прва_______________

(година студијског програма)                                                 (година студирања)

Назив наставног предмета Презиме и име наставника Статус предмета ECTS бодова Семестар Број часова
П В
Информациони системи Доц. др Марина Милићевић о 5 VIII 2 2
Предузетништво и бизнис Проф. др Илинка Унковић о 5 VIII 3 2
Енглески језик – 8 Проф. др Љерка Јефтић о 3 VIII 1 2
Основи маркетинга Проф. др Мирјана Миљановић о 5 VIII 3 2
Компјутерски интегрисана производња Проф. др Мирјана Миљановић и 5 VIII 2 2
Стручна пракса Проф. др Обрад Спаић о 2 VIII    

 

 

 

Студијски програм: Индустријско инжењерство за енергетику

                                          АКАДЕМСКА  2022/ 2023. година

 

____________прва______________,                    ______________прва_______________

(година студијског програма)                                             (година студирања)

 

Назив наставног предмета Презиме и име наставника Статус предмета ECTS бодова Семестар Број часова
П В
Техничка физика Проф. др Зоран Љубоје о 5 II 2 2
Енглески језик – 2 Проф. др Љерка Јефтић о 5 II 2 2
Математика – 2 Проф.  др Душан Јокановић о 6 II 3 2
Програмирање и компјутерски алати Доц. др Марина Милићевић о 5 II 2 2
Механика I (Статика) Проф. др Ранко Антуновић о 5 II 2 2
Електротехника Проф. др Божидар Поповић о 4 II 2 2

 

                                       

 

АКАДЕМСКА  2022 / 2023. година

____________друга______________,                    ______________прва_______________

(година студијског програма)                                               (година студирања)

Назив наставног предмета Презиме и име наставника Статус предмета ECTS бодова Семестар Број часова
П В
Термодинамика Проф. др Игор Вушановић о 6 IV 3 2
Механика III (Динамика) Проф. др Даворка Шаравања о 6 IV 3 2
Енергетски менаџмент у индустрији Проф. др Будимирка Мариновић о 5 IV 2 2
Отпорност материјала Проф. др Обрад Спаић о 6 IV 3 2
Теорија вјероватноће и примјене Проф. др Душан Јокановић о 5 IV 2 2
Енглески језик – 4 Проф. др Љерка Јефтић о 2 IV 1 1

 

 

 

 

                                          АКАДЕМСКА  2022 /2023. година

 

____________трећа______________,                    ______________прва_______________

(година студијског програма)                                                (година студирања)

Назив наставног предмета Презиме и име наставника Статус предмета ECTS бодова Семестар Број часова
П В
Мјерења у енергетици Доц. др Радослав Вучуревић о 6 VI 3 2
Информациони системи Доц. др Марина Милићевић о 6 VI 3 2
Турбомашине Проф. др Урош Караџић о 6 VI 3 2
Клипне пумпе Проф. др Обрад Спаић о 5 VI 2 2
Пумпе и вентилатори Проф. др Будимирка Мариновић о 5 VI 2 2
Енглески језик – 6 Проф. др Љерка Јефтић о 2 VI 1 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          АКАДЕМСКА  2022/2023. година

 

____________четврта______________,                    ______________прва_______________

(година студијског програма)                                                    (година студирања)

Назив наставног предмета Презиме и име наставника Статус предмета ECTS бодова Семестар Број часова
П В
Компјутерски интегрисани системи у енергетици Проф. др Мирјана Миљановић о 4 VIII 2 2
Принципи системског инжењеринга Доц. др Радослав Вучуревић о 4 VIII 2 2
Организација виших пословних система у енергетици Проф. др Мирјана Миљановић о 4 VIII 2 2
Енергетска ефикасност производних система Проф. др Будимирка Мариновић о 4 VIII 2 2
Пројектовање хидроенергетских постројења Проф. др Будимирка Мариновић и 4 VIII 2 2
Стручна пракса Проф. др Будимирка Мариновић о 2 VIII 0 4

 

 

Студентска служба

Датум: 24.02.2023.

Распоред наставе за љетни семестар

Према академском календару Универзитета у Источном Сарајеву настава у љетном семестру на Факултету за производњу и менаџмент ће почети у понедељак, 27.02.2023. године према распореду наставе.
Распоред наставе за љетни семестар можете преузети на следећем линку.