Извјештај о пријављеним кандидатима за избор у звање доцента за ужу научну област Електроенергетика

Именовање Комисије за сачињавање извјештаја о пријављеним кандидатима за избор у звање доцента за ужу научну област Електроенергетика

КОНКУРС – за упис студената у прву  годину  првог циклуса студија у првом уписном року на ФПМ Требиње у академској 2024/2025.. години

КОНКУРС

 

за упис студената у прву  годину  првог циклуса студија у првом уписном року     на Факултету за производњу и менаџмент Требиње

у академској 2024/2025. години

 

 

У академској  2024/2025. години Факултет за производњу и менаџмент Требиње у прву годину првoг циклуса студија у првом уписном року уписује  65  студента  на три студијска програма и то:

 

 • Индустријски менаџмент
 • 15 студената на буџет РС,
 • 3 студента на самофинансирање и
 • 2 страна држављана.

 

 • Индустријско инжењерство за енергетику
 • 15 студената на буџет РС,
 • 3 студента на самофинансирање и
 • 2 страна држављана

 

 • Инжењерство информационих система и технологија
 • 20 студената на буџет РС,
 • 3 студента на самофинансирање и
 • 2 страна држављана

 

 

Кандидати на пријемном испиту полажу тест из Математике.

Први циклус студија на Факултету за производњу и менаџмент Требиње траје четири године, а завршетком студијских програма стичу се звања:

 

 • Дипломирани инжењер индустријског инжењерства и менаџмента – 240 ECTS
 • Дипломирани инжењер индустријског инжењерства за енергетику – 240 ECTS
 • Дипломирани инжењер информационих технологија – 240 ECTS

 

Основни услов за упис на студијске програме првог циклуса студија је завршено четворогодишње средњошколско образовање у Републици Српској и Босни и Херцеговини, или еквивалентно образовање у иностранству.

 

     Први уписни рок ПРВОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА:

 

 • пријављивање кандидата почиње 24.06.2024. године, а завршава 28.06.2024. године (пријем докумената се врши сваки радни дан).

Пријава кандидата на први циклус студија на Факултету за производњу и менаџмент Требиње се може извршити и електронским путем (https://estudent.ues.rs.ba/), у периоду од 24.06. до 29.06.2024. Кандидати који пријаву реализују електронским путем дужни су конкурсну документацију доставити приликом полагања пријемног испита.

 

 • полагање пријемног испита из Mатематике обавиће се 01.07.2024. године са почетком у 9.00 часова;

 

 • објављивање резултата конкурса је 03.07.2024. године до 14.00 часова.

 

 • упис примљених кандидата почиње 08.07.2024. године, а завршава се 12.07.2024. године.

 

  Други уписни рок ПРВОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА:

 

Уколико у првом уписном року не буде уписан планирани број студената, Факултет ће организовати други уписни рок према сљедећим терминима:

 

 • пријављивање кандидата почиње 26.08.2024. године, а завршава 30.08.2024. године (пријем докумената се врши сваки радни дан);

 

 • полагање пријемног испита из математике обавиће се 02.09.2024. године са почетком у 9.00 часова;

 

 • објављивање резултата конкурса је 04.09.2024. године до 14.00 часова.

 

 • упис примљених кандидата почиње 09.09.2024. године, а завршава се 13.09.2024. године.

 

Накнада за техничке и директне материјалне трошкове у вези са полагањем пријемног испита износи 60,00 КМ, а инструкције за уплату кандидати ће добити у Студентској служби Факултета.

      Приликом пријављивања на конкурс кандидати су дужни поднијети пријаву и приложити сљедећа  документа:

 

 1. Извод из матичне књиге рођених;
 2. Увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци;
 3. Оригинална свједочанства о завршеним разредима средњег образовања;
 4. Оригинал диплому о положеном матурском односно завршном испиту;
 5. Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита

 

Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита понесу личну карту или пасош.

 

Детаљније информације могу се погледати на сајту Факултета www.fpm.ues.rs.ba или добити на телефоне број 059/490-654 и 059/240-654.

 

СТУДЕНТСКА СЛУЖБА

 

Требиње, 12.06.2024. године

 

КОНКУРС – за упис студената у прву  годину  првог циклуса студија у првом уписном року на ФПМ Требиње у академској 2024/2025.. години

КОНКУРС

 

за упис студената у прву  годину  првог циклуса студија у првом уписном року     на Факултету за производњу и менаџмент Требиње

у академској 2024/2025. години

 

 

У академској  2024/2025. години Факултет за производњу и менаџмент Требиње у прву годину првoг циклуса студија у првом уписном року уписује  65  студента  на три студијска програма и то:

 

 • Индустријски менаџмент
 • 15 студената на буџет РС,
 • 3 студента на самофинансирање и
 • 2 страна држављана.

 

 • Индустријско инжењерство за енергетику
 • 15 студената на буџет РС,
 • 3 студента на самофинансирање и
 • 2 страна држављана

 

 • Инжењерство информационих система и технологија
 • 20 студената на буџет РС,
 • 3 студента на самофинансирање и
 • 2 страна држављана

 

 

Кандидати на пријемном испиту полажу тест из Математике.

Први циклус студија на Факултету за производњу и менаџмент Требиње траје четири године, а завршетком студијских програма стичу се звања:

 

 • Дипломирани инжењер индустријског инжењерства и менаџмента – 240 ECTS
 • Дипломирани инжењер индустријског инжењерства за енергетику – 240 ECTS
 • Дипломирани инжењер информационих технологија – 240 ECTS

 

Основни услов за упис на студијске програме првог циклуса студија је завршено четворогодишње средњошколско образовање у Републици Српској и Босни и Херцеговини, или еквивалентно образовање у иностранству.

 

     Први уписни рок ПРВОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА:

 

 • пријављивање кандидата почиње 24.06.2024. године, а завршава 28.06.2024. године (пријем докумената се врши сваки радни дан).

Пријава кандидата на први циклус студија на Факултету за производњу и менаџмент Требиње се може извршити и електронским путем (https://estudent.ues.rs.ba/), у периоду од 24.06. до 29.06.2024. Кандидати који пријаву реализују електронским путем дужни су конкурсну документацију доставити приликом полагања пријемног испита.

 

 • полагање пријемног испита из Mатематике обавиће се 01.07.2024. године са почетком у 9.00 часова;

 

 • објављивање резултата конкурса је 03.07.2024. године до 14.00 часова.

 

 • упис примљених кандидата почиње 08.07.2024. године, а завршава се 12.07.2024. године.

 

  Други уписни рок ПРВОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА:

 

Уколико у првом уписном року не буде уписан планирани број студената, Факултет ће организовати други уписни рок према сљедећим терминима:

 

 • пријављивање кандидата почиње 26.08.2024. године, а завршава 30.08.2024. године (пријем докумената се врши сваки радни дан);

 

 • полагање пријемног испита из математике обавиће се 02.09.2024. године са почетком у 9.00 часова;

 

 • објављивање резултата конкурса је 04.09.2024. године до 14.00 часова.

 

 • упис примљених кандидата почиње 09.09.2024. године, а завршава се 13.09.2024. године.

 

Накнада за техничке и директне материјалне трошкове у вези са полагањем пријемног испита износи 60,00 КМ, а инструкције за уплату кандидати ће добити у Студентској служби Факултета.

      Приликом пријављивања на конкурс кандидати су дужни поднијети пријаву и приложити сљедећа  документа:

 

 1. Извод из матичне књиге рођених;
 2. Увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци;
 3. Оригинална свједочанства о завршеним разредима средњег образовања;
 4. Оригинал диплому о положеном матурском односно завршном испиту;
 5. Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита

 

Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита понесу личну карту или пасош.

 

Детаљније информације могу се погледати на сајту Факултета www.fpm.ues.rs.ba или добити на телефоне број 059/490-654 и 059/240-654.

 

СТУДЕНТСКА СЛУЖБА

 

Требиње, 12.06.2024. године

 

Обавјештење о припремној настави

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

 

Факултет за производњу и менаџмент Требиње организује припремну наставу за полагање пријемног испита из Математике.  Припремна настава ће се одржати сваким даном од 17. до 21. јуна 2024. године са почетком у 9.00 часова у просторијама Факултета.

Заинтересовани матуранти за припремну наставу могу се пријавити на телефон број 059/490-654 и 059/240-654  или  на e-mail fpmtrebinje@gmail.com.

 

Студентска служба

Требиње, 05.06.2024. године

Посјета Хе Дабар

Дана 4.6.2024. године студенти Факултета за производњу и менаџмент Требиње  посјетили су мјесто издрадње хидроелектранe Дабар. Извршни директор Таминџија Илија, дипломирани инжењер електротехнике, уприличио  је пријем за студенте и декана проф. др Обрадa Спаићa, и саопштио најважније техничке информације о ХЕ Дабар. Поред осталог, директор Таминџија је навео да ће се изградњом и пуштањем у рад ове хидроелектране значајно поправити електро-енергетски биланс Републике Српске. Након пријема код диерктора Таминџије студенти су посјетили планирано мјесто изградње бране Пошћење koja  ће створити акумулацију величине 61,8 милиона метара кубних. Затим су посјетили мјесто затварача тунела са решетком и чистачем, бочни улаз тунела дугог 12140m и мјесто изградње машинске зграде, гдје су им  предстаљени  сви значајни технички подаци  као и ток и план изградње одређених дијелова, те врста опреме која ће бити инсталисана.

Овим путем захваљујемо се руководству Хидроелектрана на Требишњици и Електропривреде Републике Српске што су студентима обезбједили ову посјету.


Сарадња са ФТН: “Инжењерство информационих система и технологија” нови смјер на ФПМ Требиње

Факултет за производњу и менаџмент /ФПМ/ Требиње планира да у академској 2024/25. години отвори нови студијски програм „Инжењерство информационих система и технологија“, који ће ова високошколска установа реализовати уз подршку Факултета техничких наука /ФТН/ из Новог Сада.

Ово је истакнуто након састанка градоначелника Требиња Мирка Ћурића и декана ФПМ-а Обрада Спаића, који је данас одржан у Градској управи.

Спаић је навео да би студијски програм, који је у потпуности усклађен са програмом ФТН-а, од октобра требало да дочека до 25 студената.

„Надамо се да би први уписни рок требао бити организован већ у јуну. Елаборат  о оправданости извођења студијског програма је прошао све релевантне органе Универзитета у Источном Сарајеву и тренутно је у завршној фази почетне акредитације коју спроводи Агенција за високо образовање Републике Српске. Очекује се да ће овај поступак бити завршен у најскоријем року“, казао је Спаић.

Појашњава да ће, имајући у виду споразум о сарадњи између ФПМ-а и ФТН-а из Новог Сада, студенти требињског факултета имати могућност студентске мобилности, на начин да један или два семестра предавања, вјежбе и испите релизују у Новом Саду, односно обратно.

„Наставни кадар новог студијског програма чини 30 реномираних  наставника  Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду, Факултета за производњу и менаџмент Требиње и матичних факултета Универзитета у Источном Сарајеву“, навео је Спаић.

Студијски програм је конципиран тако да прати најсавременије тенденције у области информационих система и технологија ради њихове примијене у развоју комплексних софтверских рјешења примјењивих у различитим системима.

„Имајући у виду савремене потребе тржишта рада, постоји реалан  интерес различитих компанија за отварањем представништава у нашем граду, а недостатак  кадра из области информационих система  представља препреку за реализацију бројних развојних пројеката.. Студенти овог студијског програма би још у току студија могли бити ангажовани у овим компанијама кроз различите програме сарадње и усавршавања“, појаснио је Спаић.

Он је рекао да ће свршени студенти имати звање инжењера информационих технологија.

Градоначелник Требиња Мирко Ћурић рекао је да је отварање новог студијског програма на требињском ФПМ резултат изузетно добре сарадње коју ова високошколска установа и Град Требиње имају са новосадским ФТН.

„Недавно сам присуствовао обиљежавању Дана ФТН-а у Новом Саду гдје сам присуствовао свечаној академији. Декан факултета Борис Думнић и велики број његових сарадника са одушевљењем су подржали будући студијски програм и изразили спремност да буду дио тима који је, уз домаћи и кадар Универзитета у Источном Сарајеву, реализовати наставу у Требињу“, навео је Ћурић.

Он је истакао и да је отварање овог студијског програма предуслов за долазак компанија из ИТ сектора у Требиње.

„Већ смо отворили Иновационо-предузетнички центар, а у оквиру конгресног центра, који ће градити Електропривреда Републике Српске, дали смо приједлог и да се изгради научно-технолошки парк“, поручио је Ћурић.

Извор: Град Требиње