КОНКУРС – за упис студената у прву годину  другог циклуса студија на Факултету за производњу и менаџмент Требиње у академској 2018/2019. године

КОНКУРС

 

за упис студената у прву  годину  другог циклуса студија на Факултету за производњу и менаџмент Требиње у академској 2018/2019. године

 

 

У академској  2018/2019. години Факултет за производњу и менаџмент Требиње у прву годину другог циклуса студија  уписује 16 студената на два студијска програма:

 

 • Индустријски менаџмент
 • 5 студената на буџет РС,
 • 2 студента на суфинансирање и
 • 1 страног држављана.

 

 • Индустријско инжењерство за енергетику
 • 5 студената на буџет РС,
 • 2 студента на суфинансирање и
 • 1 страног држављана.

 

Кандидати на пријемном испиту полажу тест из области које се слушају на првом циклусу студија (Индустријски менаџмент односно Индустријско инжењерство за енергетику).

Студије на другом циклусу трају једну годину, а завршетком студијских програма стичу се звања:

 • Мастер индустријског инжењерства и менаџмента – 300 ECTS
 • Мастер индустријског инжењерства за енергетику – 300 ECTS

 

      Први уписни рок ДРУГОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА:

 

 • пријављивање кандидата почиње 18.06.2018. године, а завршава 29.06.2018. године (пријем докумената се врши сваки радни дан);

 

 • полагање пријемног испита обавиће се 02.07.2018. године са почетком у 9.00 часова;

 

 • објављивање резултата конкурса је 04.07.2018. године до 14.00 часова, a коначне ранг листе до 09.07.2018. године;

 

 • упис примљених кандидата почиње 10.07. године, а завршава се 13.07.2018. године.

 

 

      Уколико у првом року не буде уписан планирани број студената, Факултет ће организовати други уписни рок према сљедећим терминима:

 

 • пријављивање кандидата почиње 27.08.2018. године, а завршава 05.09.2018. године (пријем докумената се врши сваки радни дан);

 

 • полагање пријемног испита обавиће се 07.09.2018. године са почетком у 9.00 часова;

 

 • објављивање резултата конкурса је до 10.09.2018. године до 14.00 часова, а коначне ранг листе до 14.09.2018. године.

 

 • упис примљених кандидата почиње 17.09. године, а завршава се 19.09.2018. године.

 

      Накнада за техничке и директне материјалне трошкове у вези са полагањем пријемног испита износи 60,00 КМ, а инструкције за уплату кандидати ће добити у Студентској служби Факултета.

 

Приликом пријављивања на конкурс кандидати су дужни поднијети пријаву и приложити сљедећа  документа, и то:

 

 1. Извод из матичне књиге рођених;
 2. Увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци;
 3. Оригинал или овјерену копију дипломе о завршеном I циклусу студија;
 4. Увјерење о положеним испитима;
 5. Наставни план и програм студија које је кандидат завршио (уколико је студирао на другом факултету).
 6. Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита.

 

Висина школарине за суфинансирајуће студенте износи 880,00 КМ.

 

Плаћања школарине до 26 година живота ослобођени су:

 

 1. Студенти – дјеца погинулих и несталих бораца ВРС,
 2. Студенти – дјеца ратних војних инвалида ВРС I и II категорије,
 3. Студенти – инвалиди ВРС од I до V категорије,
 4. Студенти са инвалидитетом и
 5. Студенти – дјеца без оба родитеља.

 

50% од пуног износа школарине, до навршених 26 година живота, плаћају:

 

 1. Студенти – дјеца ратних војних инвалида ВРС од III и VI категорије,
 2. Редовни студенти из породица са два или више студената првог циклуса студија на јавним високошколским установама у Републици Српској.

 

Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита понесу личну карту или пасош.

 

Детаљније информације могу се погледати на сајту Факултета www.fpmtrebinje.com или добити на телефоне број 059/240-654 и 059/490-654.

 

 

 

                                                                                                Студентска служба

 

Требиње, 13.06.2018. године

 

Извор: Еуро Блиц и Независне Новине

КОНКУРС – за упис студената у прву годину првог циклуса студија на Факултету за производњу и менаџмент Требиње у академској 2018/2019. године

КОНКУРС

 

за упис студената у прву  годину  првог циклуса студија на Факултету за производњу и менаџмент Требиње у академској 2018/2019. године

 

У академској  2018/2019. години Факултет за производњу и менаџмент Требиње у прву годину првoг циклуса студија уписује  50  студената  на два студијска програма и то:

 • Индустријски менаџмент
 • 15 студената на буџет РС,
 • 5 студената на суфинансирање и
 • 2 страна држављана.

 

 • Индустријско инжењерство за енергетику
 • 20 студената на буџет РС,
 • 6 студената на суфинансирање и
 • 2 страна држављана

 

      Кандидати на пријемном испиту полажу тест из Математике.

 

      Први циклус студија на Факултету за производњу и менаџмент Требиње траје четири године, а завршетком студијских програма стичу се звања:

 

 • Дипломирани инжењер индустријског инжењерства и менаџмента – 240 ECTS
 • Дипломирани инжењер индустријског инжењерства за енергетику – 240 ECTS

 

Основни услов за упис на студијске програме првог циклуса студија је завршено четворогодишње средњошколско образовање у Републици Српској и Босни и Херцеговини, или еквивалентно образовање у иностранству.

 

      Први уписни рок ПРВОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА:

 

 • пријављивање кандидата почиње 18.06.2018. године, а завршава 29.06.2018. године (пријем докумената се врши сваки радни дан);

 

 • полагање пријемног испита из математике обавиће се 02.07.2018. године са почетком у 9.00 часова;

 

 • објављивање резултата конкурса је 04.07.2018. године до 14.00 часова, a коначне ранг листе до 09.07.2018. године;

 

 • упис примљених кандидата почиње 10.07. године, а завршава се 13.07.2018. године.

 

 

 

      Уколико у првом року не буде уписан планирани број студената, Факултет ће организовати други уписни рок према сљедећим терминима:

 

 • пријављивање кандидата почиње 27.08.2018. године, а завршава 009.2018. године (пријем докумената се врши сваки радни дан);

 

 • полагање пријемног испита из математике обавиће се 07.09.2018. године са почетком у 9.00 часова;

 

 • објављивање резултата конкурса је до 10.09.2018. године до 14.00 часова, а коначне ранг листе до 14.09.2018. године.

 

 • упис примљених кандидата почиње 17.09. године, а завршава се 19.09.2018. године.

 

      Накнада за техничке и директне материјалне трошкове у вези са полагањем пријемног испита износи 60,00 КМ, а инструкције за уплату кандидати ће добити у Студентској служби Факултета.

 

      Приликом пријављивања на конкурс кандидати су дужни поднијети пријаву и приложити сљедећа  документа:

 

 1. Извод из матичне књиге рођених;
 2. Увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци;
 3. Оригинална свједочанства о завршеним разредима средњег образовања;
 4. Оригинал диплому о положеном матурском односно завршном испиту;
 5. Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита.

 

Висина школарине за суфинансирајуће студенте износи 440,00 КМ.

 

Плаћања школарине до 26 година живота ослобођени су:

 

 1. Студенти – дјеца погинулих и несталих бораца ВРС,
 2. Студенти – дјеца ратних војних инвалида ВРС I и II категорије,
 3. Студенти – инвалиди ВРС од I до V категорије,
 4. Студенти са инвалидитетом и
 5. Студенти – дјеца без оба родитеља.

 

50% од пуног износа школарине, до навршених 26 година живота, плаћају:

 

 1. Студенти – дјеца ратних војних инвалида ВРС од III и VI категорије,
 2. Редовни студенти из породица са два или више студената првог циклуса студија на јавним високошколским установама у Републици Српској.

 

Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита понесу личну карту или пасош.

 

Детаљније информације могу се погледати на сајту Факултета www.fpmtrebinje.com или добити на телефоне број 059/240-654 и 059/490-654.

 

 

 

                                                                                                Студентска служба

 

Требиње, 13.06.2018. године

 

Извор: Еуро Блиц и Независне Новине

УПИС СТУДЕНАТА НА ФАКУЛТЕТ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И МЕНАЏМЕНТ ТРЕБИЊЕ У АКАДЕМСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ

УПИС СТУДЕНАТА НА ФАКУЛТЕТ ЗА ПРОИЗВОДЊУ И МЕНАЏМЕНТ ТРЕБИЊЕ У АКАДЕМСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ

Одлуком Владе Републике Српске о броју редовних и ванредних студената који се уписују у прву годину првог циклуса студија и у прву годину другог циклуса студија у академској 2018/19. години на јавним високошколским установама објављеном у Службеном гласнику број 41, од 16.5.2018. године одобрено је да се на Факултет за производњу и менаџмент Требиње Универзитета у Источном Сарајеву упише 50 студената првог циклуса студија, те 16 студенaтa другог циклуса студија.

 

Циклус студија Редни број Студијски  програм Планирани број уписаних студената
Буџет РС Суфинансирајући Страни држављани Укупно
I 1. Индустријски менаџмент 15 5 2 22
 

2.

Индустријско инжењерство за енергетику 20 6 2 28
Укупно I циклус 35 11 4 50
II 1. Индустријски менаџмент 5 2 1 8
 

2.

Индустријско инжењерство за енергетику 5 2 1 8
Укупно II циклус 10 4 2 16
Укупно I и II циклус 45 15 6 66

 

Факултет за производњу и менаџмент Требиње организује припремну наставу за полагање пријемног испита из математике почевши од 11. јуна 2018. године до 22. јуна 2018. године у учионицама Факултета. Заинтересовани кандидати могу се пријавити попуњавањем електронске пријаве на сајту Факултета. Пријава је отворена до 4. јуна 2018. године.

Конкурс за упис студената у академску 2018/19. годину Универзитет у Источном Сарајеву објавиће током мјесеца јуна, а биће доступан и на веб-страници Факултета www.fpmtrebinje.com.

Све додатне информације можете добити у просторијама Факултета сваким радним даном од 08.00h до 15.00h или позивом на телефон +387 59 240 654 и +387 59 490 654.

                                                                                             СТУДЕНТСКА СЛУЖБА

Требиње, 30.05.2018. године