ФПМ у систему COBISS.Net

Факултет за производњу и менаџмент Требиње, Универзитет у Источном Сарајеву, и ЈУ Народна и универзитетска библиотека Републике Српске, ВИБРС Центар, Бања Лука  потписале су уговор о међусобној сарадњи. Циљ ове сарадње је имплементација система COBBIS.RS  и мреже COBISS.Net.  ради развоја јединственог библиотечко-информационог система Републике Српске.

У информатичком друштву, библиотека су незаобилазни центри знања, а њихов задатак је и евидентирање резултата „интелектуалне продукције“. Своју улогу не могу обављати ако њихово функционисање није подржано савременом информационом  технологијом. Институт  информацијских знаности (IZUM) из Марибора је 1991. године промовисао систем COBISS (Кооперативни онлине библиографски систем и сервиси) као надградњу система узајамне каталогизације. COBISS.SI, COBISS.SR, COBISS.MK, COBISS.BH+COBISS.RS, COBISS.CG, COBISS.BG i COBISS.AL су ознаке за аутономне библиотечко-информационе системе који се изграђују у појединим државама (Словенија, Србија, Македонија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Бугарска и Албанија). У Босни и Херцеговини постоје два система, јер се једна од њене две конститутивне јединице (Република Српска) 2013. године одлучила за успостављање аутономног система COBISS.RS.

Циљеви пројекта  COBISS.Net.  су да се:

  1. Успоставити компатибилне информацијске системе о истраживачкој дјелатности (SICRIS,E-CRIS) у државама учесницама (базе података о истраживачима, истраживачким организацијама и истраживачким пројектима),
  2. Заинтересовати надлежна министарства и универзитете у државама учесницама да прихвате концепт вођења библиографија истраживача у оквиру националних библиотечко-информацијских система и на тај начин осигурава транспарентност резултата истраживачке дјелатности.
  3. Убрзати употребу резултата истраживачке дјелатности и на тај начин стимулирати иновацијске процесе те привредни и друштвени развој у регији.

Факултет за производњу и менаџмент Требиње, Универзитет у Источном Сарајеву  је потписивањем овог уговора добио статус пуноправне чланице  система COBISS.RS  и с тим могућност активног учешћа у систему узајамне каталогизације COBISS.RS   као и могућност  коришћења базе података, коришћење програмске опреме и услуга ВИБРС Центара.

http://www.rs.cobiss.net/

Коментари су закључени.