Интервју – Друга инжењерства и технологије

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е

Интервју пријављених кандидата по расписаном конкурсу објављеном у дневном листу „Глас Српске“ од 02.03.2016. године за избор у звање доцента за ужу научну област Друга инжењерства и технологије, (ужа област образовања Менаџмент у индустрији), на предметима:

    • Инжењерска економија;

    • Управљање пројектима;

    • Основи маркетинга;

    • Принципи системског инжењеринга;

    • Компјутерски интегрисани системи у енергетици;

одржаће се 15.04.2016. године са почетком у 12.00 часова, у просторијама Факултета за производњу и менаџмент Требиње.

Интервју са пријављеним кандидатима обавиће Комисија за разматрање конкурсног материјала и писање извјештаја за избор у звање доцента именована на 24. редовној сједници Наставно-научног вијећа Факултета за производњу и менаџмент Требиње.

ДЕКАН

Проф. др Душан Јокановић

Требиње, 12.04.2016. године

Коментари су закључени.