Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор наставника у звање доцента за ужу научну област Рачунарске науке

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор наставника у звање доцента за ужу научну област Рачунарске науке.

 

Коментари су закључени.