Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање редовног професора, ужа научна област Менаџмент

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање редовног професора, ужа научна област Менаџмент.

Коментари су закључени.