Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредног професора

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредног професора, ужа научна област Друга инжењерства и технологије (Индустријски маркетинг).

Коментари су закључени.