Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредног професора

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредног професора, ужа научна област машинство (ужа образовна област производно инжењерство).

 

 

Коментари су закључени.