Извјештај комисије о пријавлјеним кандидатима за избор у академско звање вишег асистента

Извјештај комисије о пријавлјеним кандидатима за избор у академско звање вишег асистента, ужа научна област Машинство (ужа образовна област Менаџмент у индустрији).

Коментари су закључени.