Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање виши асистент

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање – виши асистент, ужа научна област Машинство (ужа образовна област Производно инжењерство).

Коментари су закључени.