Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у сва звања за ужу научну област: Хидротермика и Термоенергетика


Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у сва звања за ужу научну област: Хидротермика и Термоенергетика (Ужа образовна област Инжењерство за енергетику.


 

Коментари су закључени.