Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање вишег асистента за ужу научну област Специфични језици (англистика), кандидат мср Маја Ковачевић

Извјештај  комисије  о  пријављеним  кандидатима  за  избор  у  звање  вишег асистента за ужу научну област Специфични језици (англистика), кандидат мср Маја Ковачевић.

 

Коментари су закључени.