Извјештај комисије о пријављеним канидатима за избор у академско звање вишег асистента

Извјештај комисије о пријављеним канидатима за избор у академско звање вишег асистента, ужа научна/умјетничка област машинство.

Коментари су закључени.