Извјештај Комисије за избор у звање

Извјештај Комисије за избор у звање ванредног професора за ужу научну област Машинство (ужа образовна област Производно инжењерство).

Коментари су закључени.