Још три пројеката одобрена на ФПМ

 

Факултету за производњу и менаџмент су прихваћена још 3 пројекта Mинистарствa за научнотехнолошки развој, високо образовање и информационо друштво.

Пројекат Унапређење технологије резања оптимизацијом улазних параметара за циљ има да примјеном термовизијске камере за мјерење температуре резања и ампер клијешта за праћење утрошене снаге прати интензитет и карактер хабања алата и изврши оптимзацију улазних параметара обраде, што доводи до значајног унапређења ове технологије.  На овај начин би се значајно унаприједила и ефикасност и ефективност производног процеса што доводи до повећања економских ефеката, конкурентности организације и бржег развоја друштва у цјелини

Пројекат Успостављање FabLab центра Требиње – I фаза за циљ има успоставити центар за дизајн и израду прототипа. Fablab je мјестo за развој идеја и израду прототипа разних пројеката, предмета и производа уз примјену напредних технологија. Центар би повезивао младе људе у циљу помоћи у изградњи, прављењу, тестирању и производњи идеја, или дијељењу вјештина потребних за развој пројеката.

Пројекат Примјена 3D моделирања и дизајна за израду прототипова у тржишној комуникацији. Сврха истраживање јесте примјена 3D моделирања у оглашавању. Пројекат ће се реализовати у сарадњи са HP MEDIA GROUP Требиње. Кориштење тродимензионалног моделирања у оглашавању омогућава да се својим идејама привредно друштво приближи потрошачима, јер потрошачи могу добити јасну представу о карактеристикама производа у моделу. Израдом дигиталних прототипова скраћује се вријеме развоја, предузеће излази брже на тржиште и повећава ниво иновативности.

 

Коментари су закључени.