“Journal of Engineering and Management “ – научни часопис у издаваштву

“Journal of Engineering and Management “ – научни часопис у издаваштву

Факултета за производњу и менаџмент Требиње.

 

 

Факултет за производњу и менаџмент Требиње, Универзитет у Источном Сарајеву, покреће публиковање  научног часописа  под називом Јоурнал оф Енгинееринг анд Манагемент.

Часопис је замишљен као интердисциплинарни научни часопис са отвореним приступом који објављује теоријске и емпиријске чланке који задовоље критеријуме  рецензије.. Рецензентски тим часописа ће чинити еминентни научници, највећим дијелом са страних Универзитета, као и Универзитета у Београду, Новом Саду и Универзитета Црне Горе.

Циљ публиковања часописа је стицање увида у истраживања у области инжењерства (индустријског инжењерства и инжењерства за енергетику) и индустријског менаџмента као и да презентује научној   јавности  најважније резултате у инжењерској науци и изазовима у развоју инжењерства и да подстакне инжењерска открића и иновације.

Часопис би био посвећен широком спектру подпоља у инжењерским наукама. Основна мотивација покретања преферира истраживања из неколико области технике укључујући, машинство, индустријско инжењерство, инжењерство за енергетику и индустријски менаџмент.

Часопис би излазио два пута годишње (јун, децембар), у зависности од броја примљених радова.

Главне тематске области које ће часопис обухватати су:

 • Машински материјали (Machine Materials).
 • Производне технологије (Production Technologies).
 • Производни системи (Production Systems).
 • Одржавање производних система (Maintenance of the Production Systems).
 • Развој производа (Product Development).
 • Мјерење и квалитет (Measurement and Quality).
 • Информациони системи у инжењерству (Information Systems in Engineering).
 • Фосилна енергија (Fossil Energy).
 • Обновљиви извори енергије (Renewable Energy Sources).
 • Заштита животне средине (Environmental Issues).
 • Енергетски системи (Energy Systems).
 • Енергетска стратегија и енергетска политика (Energy System Planning and Policies).
 • Одрживи развој (Energy Sustainability).
 • Енергетски менаџмент и енергетска ефикасност (Energy Management and Energy Efficiency).
 • Неконвенционални извори енергије (Unconventional Energy Sources).
 • Организација и људски ресурси (Organization and Human Resource Management).
 • Индустријски менаџмент (Industrial Management).
 • Предузетништво и иновације (Entrepreneurship and Innovation).
 • Пројектни менаџмент (Project Management).
 • Индустријски (Б2Б) маркетинг (Industrial Marketing).
 • Инжењерска економија (Engineering Economics).
 • Инвестиције, финансије и рачуноводство (Investments, Finance and Accounting).

Часопис ће бити укључен у медјународни систем унакрсног реферисања.

Коментари су закључени.