Конкурс за додјелу 1.052 стипендије

Министарство просвјете и културе Републике Српске расписало је јавни конкурс за додјелу 1.052 стипендије у 2015. години студентима држављанима РС и БиХ који студирају на првом, другом или трећем циклусу студија на високошколским установама у Републици Српској или иностраству.

Конкурсом је предвиђено 730 стипендија за успјешне студенте, 70 стипендија за студенте који студирају у иностранству, 16 стипендија за студенте са инвалидитетом и 236 стипендија за студенте из категорије остали студенти првог циклуса студија.

Право да конкуришу имају држављани Републике Српске и БиХ студенти првог, другог и трећег циклуса студија на високошколским установама на територији Републике Српске или у иностранству који нису обнављали нити једну годину студија и који не примају стипендију из других јавних извора стипендирања.

Право на додјелу стипендије имају и апсолвенти, којима се стипендија исплаћује до дана дипломирања, а најдуже на период од једне академске године. Студенти прве године студија не могу конкурисати.

Јавни конкурс остаје отворен 30 дана од дана објављивања у дневном листу „Независне новине“.

Пријаве са потребном документацијом достављају се лично или поштом на адресу:

Министарство просвјете и културе Републике Српске
Одјељење за високо образовање
Трг Републике Српске 1, Бања Лука
са назнаком категорије за коју студент конкурише.

У прилогу преузмите текст конкурса и потребне обрасце!

Извор: WEB Редакција УИС


Преузмите додатак кликом на линк.


Коментари су закључени.