Обавјештење за студенте који обнављају годину

На основу члана 49. Закона о високом образовању (Сл. гласник  РС бр. 73/10, 104/11, 84/12 и 108/13)  и члана 22. Правила студирања на првом циклусу студија студенти који немају услов за упис наредне године студија, а који су обновили годину, имају право да прате наставу и полажу испите из наредне године студија до броја бодова које су остварили у претходној години студија.

Студенти су обавезни поднијети захтјев Студентској служби факултета, у коме ће навести предмете које хоће да слушају у наредној години студија до четвртка, 30.10.2014. године.

Факултет ће утврдити предмете које студент може слушати и полагати у наредној години студија.

Коментари су закључени.