Конкурс за подршку иноваторству

Министарство науке и технологије Републике Српске расписало је конкурс за додјелу финансијских средстава за подршку иноваторству у трећем и четвртом кварталу 2014. године.

За те намјене, Министарство је предвидјело 43.000 КМ, од чега 25.000 КМ за помоћ Савезу иноватора, удружењима иноватора и другим организацијама везаним за иноваторство и 18.000 КМ за стимулацију појединачног рада иноватора или групе иноватора.

Заинтересовани иноватори и организације иноватора подносе пријаве за финансијску подршку иноваторства искључиво на прописаним обрасцима, и то:

  • за организације иноватора обрасци ООИ и ООЗ,
  • за иноваторе појединце или групе иноватора образац ОИЗ, а у случају да се иноватор по  други пут пријављује са истом иновацијом обрасци ОИЗ и ОИИ.

Наведени обрасци се налазе на интернет страници Министарства и у нашем прилогу.

Пријаве се подносе на адресу:

Mинистарство науке и технологије Републике Српске
Трг Републике Српске 1
78000 Бања Лука
са назнаком „Технологија-иноваторство“

Рок за подношење пријава је 11.10.2014. године.

Са иноваторима и организацијама иноватора којима се одобри финансијска подршка, Министарство науке и технологије ће склопити уговоре којима ће се регулисати међусобна права и обавезе.

Извор: Министарство науке и технологије РС

Преузмите додатак кликом на линк.

Коментари су закључени.