КОНКУРС – за упис студената у прву годину другог циклуса студија на Факултету за производњу и менаџмент Требиње у академској 2017/2018. године

КОНКУРС

за упис студената у прву годину другог циклуса студија на Факултету за производњу и менаџмент Требиње

у академској 2017/2018. године

 

У академској   2017/2018. години Факултет за производњу и менаџмент Требиње у прву годину другог циклуса студија  уписује 16 студената на два студијска програма:

 

 • Индустријски менаџмент

–   5 студената на буџет РС,

–   2 студента на суфинансирање и

–   1 страног држављана.

 

 • Индустријско инжењерство за енергетику

–   5 студената на буџет РС,

–   2 студента на суфинансирање и

–   1 страног држављана.

 

Кандидати на квалификационом испиту полажу тест из области које се слушају на првом циклусу студија.

Студије на другом циклусу трају једну годину, а завршетком студијског програма стиче се

звање:

–   Мастер индустријског инжењерства и менаџмента – 300 ECTS

–   Мастер индустријског инжењерства за енергетику – 300 ECTS

 

Први уписни рок ДРУГОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА:

 

–   пријављивање  кандидата  почиње  18.09.2017.  године,  а завршава  22.09.2017.  године

(пријем докумената се врши сваки радни дан);

–   полагање пријемног испита обавиће се 25.09.2017. године са почетком у 9.00 часова;

–   објављивање резултата конкурса је 26.09.2017. године до 14.00 часова.

–   упис  примљених  кандидата  почиње    27.09.2017.  године,  а  завршава  се  29.09.2017. године.

 

Уколико   у  првом   року  не   буде   уписан   планирани   број   студената,   Факултет   ће организовати други уписни рок према сљедећим терминима:

 

–   пријављивање  кандидата  почиње  16.10.2017.  године,  а завршава 20.10.2017.  године

(пријем докумената се врши сваки радни дан);

–   полагање пријемног испита обавиће се 23.10.2017. године са почетком у 9.00 часова;

–   објављивање резултата конкурса је 24.10.2017. године до 14.00 часова.

 

–   упис  примљених  кандидата  почиње    25.10.2017.  године,  а  завршава  се  27.10.2017. године.

 

Накнада за техничке и директне материјалне трошкове у вези са полагањем пријемног испита износи 60,00КМ, а инструкције за уплату кандидати ће добити у Студентској служби Факултета.

 

Приликом пријављивања на конкурс кандидати су дужни поднијети пријаву и приложити сљедећа  документа, и то:

 

 1. Извод из матичне књиге рођених;
 2. Увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци;
 3. Оригинал или овјерену копију дипломе о завршеном I циклусу студија;
 4. Увјерење о положеним испитима;
 5. Наставни план и програм студија које је кандидат завршио (уколико је студирао на

другом факултету).

 1. Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита.

 

Висина школарине за суфинансирајуће студенте износи 880,00 КМ.

 

Плаћања школарине до 26 година живота ослобођени су:

 

 1. Студенти – дјеца погинулих и несталих бораца ВРС,
 2. Студенти – дјеца ратних војних инвалида ВРС I и II категорије,
 3. Студенти – инвалиди ВРС од I до V категорије,
 4. Студенти са инвалидитетом и
 5. Студенти – дјеца без оба родитеља.

 

50% од пуног износа школарине, до навршених 26 година живота, плаћају:

 

 1. Студенти – дјеца ратних војних инвалида ВРС од III и VI категорије,
 2. Редовни студенти из породица са два или више студената првог циклуса студија на

јавним високошколским установама у Републици Српској.

 

Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита понесу личну карту или пасош.

 

Детаљније информације могу се погледати на сајту Факултета  www.fpmtrebinje.com или добити на телефоне број 059/240-654 и 059/490-654.

 

Студентска служба

Требиње, 12.09.2017. године

Коментари су закључени.