КОНКУРС – за упис студената у прву  годину  другог циклуса студија у првом уписном року  на Факултету за производњу и менаџмент Требиње у академској 2022/2023. години

КОНКУРС

 

за упис студената у прву  годину  другог циклуса студија

у првом уписном року  на Факултету за производњу и менаџмент Требиње у академској 2022/2023. години

 

 

У академској  2022/2023. години Факултет за производњу и менаџмент Требиње у прву годину другог циклуса студија  у првом уписном року уписује 14 студената на два студијска програма:

 

 • Индустријски менаџмент
 • 5 студената на буџет РС,
 • 1 студента на самофинансирање и
 • 1 страног држављана.

 

 • Индустријско инжењерство за енергетику
 • 5 студената на буџет РС,
 • 1 студента на самофинансирање и
 • 1 страног држављана.

 

Кандидати на пријемном испиту полажу тест из области које се слушају на првом циклусу студија (Индустријски менаџмент односно Индустријско инжењерство за енергетику).

Студије на другом циклусу трају једну годину, а завршетком студијских програма стичу се звања:

 • Мастер индустријског инжењерства и менаџмента – 300 ECTS
 • Мастер индустријског инжењерства за енергетику – 300 ECTS

 

      Први уписни рок ДРУГОГ ЦИКЛУСА СТУДИЈА:

 

 • пријављивање кандидата је почело 20.06.2022. године, а завршава се 10.2022. године (пријем докумената се врши сваки радни дан);

 

 • полагање пријемног испита обавиће се 24.10.2022. године са почетком у 9.00 часова;

 

 • објављивање резултата конкурса је 26.10.2022. године до 14.00 часова;

 

 • упис примљених кандидата почиње 27.10.2022. године, а завршава се 31.10.2022. године.

 

 

Накнада за техничке и директне материјалне трошкове у вези са полагањем пријемног испита износи 60,00 КМ, а инструкције за уплату кандидати ће добити у Студентској служби Факултета.

Приликом пријављивања на конкурс кандидати су дужни поднијети пријаву и приложити сљедећа  документа, и то:

 

 1. Извод из матичне књиге рођених;
 2. Увјерење о држављанству које није старије од 6 мјесеци;
 3. Оригинал или овјерену копију дипломе о завршеном I циклусу студија;
 4. Увјерење о положеним испитима;
 5. Наставни план и програм студија које је кандидат завршио (уколико је студирао на другом факултету).
 6. Доказ о уплати накнаде за полагање пријемног испита

 

Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита понесу личну карту или пасош.

 

Детаљније информације могу се погледати на сајту Факултета www.fpm.ues.rs.ba или добити на телефоне број 059/240-654 и 059/490-654.

 

 

СТУДЕНТСКА СЛУЖБА

 

Требиње, 12.08.2022. године

 

Коментари су закључени.